Nyckeltal för Nitro Games Oyj (NITRO)

02:21:46
NITRO 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 11,25 10,90 11,25 11,60 10,85 0,05 0,45 6 534 73 214 SEK 18:00 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2017 *
Rörelseintäkter 17 645
Rörelsekostnader + avskrivningar -48 768
Rörelseresultat efter avskrivningar -31 123
Årets resultat efter skatt -32 910
Resultat per aktie -14,13
Antal aktier 2 329 328
 
Balansräkning (kSEK) 2017 *
Anläggningstillgångar 15 340
Omsättningstillgångar 26 984
Summa tillgångar
Eget kapital 31 992
Skulder 10 332
Summa eget kapital och skulder 42 324
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Nitro Games Oyj

Nasdaq Stockholm AB

GICS_3000

Vinst/Eget kapital

-2.02
.13
n/a

P/E

-.64
17.37
n/a

P/S

1.28
1.81
n/a

P/B

1.02
2.22
n/a

Direktavkastning

0
3.3
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.