Nyckeltal för Nitro Games Oyj (NITRO)

14:58:38
NITRO 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 13,80 13,40 13,80 14,05 13,60 0,55 4,15 5 386 74 182 SEK 18:00 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2017 *
Rörelseintäkter 17 645
Rörelsekostnader + avskrivningar -48 768
Rörelseresultat efter avskrivningar -31 123
Årets resultat efter skatt -32 910
Resultat per aktie -14,13
Antal aktier 2 329 328
 
Balansräkning (kSEK) 2017 *
Anläggningstillgångar 15 340
Omsättningstillgångar 26 984
Summa tillgångar
Eget kapital 31 992
Skulder 10 332
Summa eget kapital och skulder 42 324
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Nitro Games Oyj

Nasdaq Stockholm AB

GICS_3000

Vinst/Eget kapital

-2.02
.13
n/a

P/E

-.6
15.84
n/a

P/S

1.51
1.74
n/a

P/B

1.21
2.1
n/a

Direktavkastning

0
3.51
n/a
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.