Nyckeltal för SAS AB (SAS DKK)

22:49:23
SAS DKK 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 8,690 8,690 8,690 8,720 8,505 0,12 1,46 356 058 3 052 687 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 * 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 32 072 00732 625 55629 766 44932 389 29230 630 239
Rörelsekostnader + avskrivningar -30 263 931-30 952 745-28 339 192-30 571 734-30 506 931
Rörelseresultat efter avskrivningar 1 808 0761 672 8111 427 2571 817 558123 308
Årets resultat efter skatt 1 139 640878 857996 515495 029-875 242
Resultat per aktie 2,982,663,021,50-2,66
Antal aktier 382 582 551330 082 551330 082 551329 000 000329 000 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 * 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 15 152 40615 490 52314 573 55815 122 08314 741 296
Omsättningstillgångar 9 375 3149 410 4249 380 5169 601 6088 892 650
Summa tillgångar
Eget kapital 5 212 6526 163 4724 545 7975 178 2023 932 946
Skulder 19 315 06818 737 47519 408 27719 545 48819 701 000
Summa eget kapital och skulder 24 527 72024 900 94723 954 07424 723 69023 633 946
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
SAS AB

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.23
.08
.11

P/E

5.95
40.19
13.89

P/S

.1
1.08
.9

P/B

.63
3.04
1.56

Direktavkastning

0
2.09
1.54

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.