Nyckeltal för SSM Holding AB (SSM)

22:52:24
SSM 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 9,34 9,10 9,36 9,34 9,10 0,24 2,64 5 599 51 288 SEK 18:00 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2018 * 2017
Rörelseintäkter 652 500516 200
Rörelsekostnader + avskrivningar -600 700-346 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 51 800170 200
Årets resultat efter skatt 15 300139 200
Resultat per aktie 0,393,55
Antal aktier 39 252 54239 252 542
 
Balansräkning (kSEK) 2018 * 2017
Anläggningstillgångar 499 000555 900
Omsättningstillgångar 845 2001 070 100
Summa tillgångar
Eget kapital 766 700962 600
Skulder 577 500663 400
Summa eget kapital och skulder 1 344 2001 626 000
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
SSM Holding AB

Nasdaq Stockholm AB

GICS_8000

Vinst/Eget kapital

.02
.13
n/a

P/E

0
.05
n/a

P/S

0
.01
n/a

P/B

0
.01
n/a

Direktavkastning

0
1125.31
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.