Nyckeltal för Salmones Camanchaca (SALMON)

19:45:18
SALMON 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Millennium OSE 68,00 64,40 72,60 68,00 68,00 -1,00 -1,45 463 31 484 NOK 16:19 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kNOK) 2018 *
Rörelseintäkter 2 909 839
Rörelsekostnader + avskrivningar -2 320 868
Rörelseresultat efter avskrivningar 588 971
Årets resultat efter skatt 385 441
Resultat per aktie 5,84
Antal aktier 66 000 000
 
Balansräkning (kNOK) 2018 *
Anläggningstillgångar 1 089 037
Omsättningstillgångar 1 893 605
Summa tillgångar 2 982 642
Eget kapital 1 610 354
Skulder
Summa eget kapital och skulder
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Salmones Camanchaca

Millennium OSE

Dagligvaror

Vinst/Eget kapital

.24
.09
.18

P/E

1.47
18.09
11.97

P/S

1.56
1.33
1.92

P/B

2.83
1.54
2.11

Direktavkastning

4.55
3.79
4.09

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.