Nyckeltal för SpareBank 1 SR-Bank (SRBANK)

08:58:22
SRBANK 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Millennium OSE 0,0000 100,00 101,00 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 NOK 08:39 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kNOK) 2018 * 2017 * 2016 * 2015 * 2014 *
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar 3 216 0003 153 0002 936 0002 566 0002 858 000
Årets resultat efter skatt 2 296 0002 086 0001 755 0001 746 0002 095 000
Resultat per aktie 8,988,166,866,838,19
Antal aktier 255 751 082255 751 082255 751 082255 751 082255 751 082
 
Balansräkning (kNOK) 2018 * 2017 * 2016 * 2015 * 2014 *
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 234 061 000216 618 000193 408 000192 049 000174 926 000
Eget kapital 21 585 00019 889 00018 288 00016 914 00015 403 000
Skulder
Summa eget kapital och skulder
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
SpareBank 1 SR-Bank

Millennium OSE

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.11
.09
.09

P/E

7.97
17.56
11.97

P/S

4.69
1.36
4.69

P/B

1.18
1.57
1.12

Direktavkastning

4.5
3.72
4.73

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.