Nyckeltal för Bonava AB ser. A (BONAV A)

13:11:33
BONAV A 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 120,00 118,00 118,50 120,50 117,00 -3,00 -2,44 161 18 972 SEK 12:56 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2018 * 2017 2016
Rörelseintäkter 14 008 00014 479 00013 492 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -12 354 000-12 533 000-11 930 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 1 654 0001 946 0001 562 000
Årets resultat efter skatt 1 265 0001 402 0001 002 000
Resultat per aktie 11,6712,939,24
Antal aktier 108 435 822108 435 822108 435 822
 
Balansräkning (kSEK) 2018 * 2017 2016
Anläggningstillgångar 720 000705 000933 000
Omsättningstillgångar 20 354 00019 008 00015 836 000
Summa tillgångar
Eget kapital 7 357 0006 633 0005 648 000
Skulder 13 717 00013 080 00011 122 000
Summa eget kapital och skulder 21 074 00019 713 00016 770 000
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Bonava AB ser. A

Nasdaq Stockholm AB

GICS_8000

Vinst/Eget kapital

.17
.13
n/a

P/E

9.71
17.37
n/a

P/S

.94
1.81
n/a

P/B

1.81
2.22
n/a

Direktavkastning

4.23
3.3
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.