Nyckeltal för RaySearch Laboratories AB ser. B (RAY B)

11:29:58
RAY B 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 162,80 162,40 162,90 164,40 161,50 1,40 0,87 12 337 2 012 792 SEK 11:08 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2018 * 2017 2016 2015 2014 *
Rörelseintäkter 627 218585 086531 468397 600285 217
Rörelsekostnader + avskrivningar -532 758-425 417-331 909-302 256-205 857
Rörelseresultat efter avskrivningar 94 460159 669199 55995 34479 360
Årets resultat efter skatt 78 523117 627151 40870 20959 832
Resultat per aktie 2,293,434,422,051,75
Antal aktier 34 282 77334 282 77334 282 77334 282 77334 282 773
 
Balansräkning (kSEK) 2018 * 2017 2016 2015 2014 *
Anläggningstillgångar 501 284371 176281 665236 931177 032
Omsättningstillgångar 604 138543 888435 589247 559212 721
Summa tillgångar
Eget kapital 657 453580 425460 188319 517251 548
Skulder 447 969334 639257 066164 973138 205
Summa eget kapital och skulder 1 105 422915 064717 254484 490389 753
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
RaySearch Laboratories AB ser. B

Nasdaq Stockholm AB

Sjukvård

Vinst/Eget kapital

.12
.13
.1

P/E

65.08
17.28
56.62

P/S

8.82
1.81
3.84

P/B

8.42
2.21
5.48

Direktavkastning

0
3.31
1.66

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.