Så här jobbar vi

Vår uppgift är att hjälpa dig
till ett bättre fondsparande

Vår uppgift är att erbjuda dig möjligheten till högsta möjliga avkastning oavsett om du väljer att sköta ditt sparande själv eller överlåta ansvaret till oss.

Framgångsrikt sparande förutsätter tid, kunskap och intresse något vi vet av erfarenhet att många saknar. Oavsett om du väljer att sköta ditt fondsparande helt själv eller med stöd från oss bör du alltid fråga dig vilken risk du är beredd att ta med dina pengar. Att fastställa sin riskbenägenhet är inte så lätt. Av den anledningen har vi tillsammans med vårt vetenskapliga råd utvecklat en metod för hur man kan fastställa en för dig lämplig risknivå. Riskbenägenheten varierar inte bara från person till person utan också över tiden. Den framtida avkastningen avgörs i huvudsak av vald risknivå. Av dessa skäl bör du med jämna mellanrum
testa din riskbenägenhet.

Tänk på att allt sparande handlar om att med riskbenägenheten som utgångspunkt maximera avkastningen och sedan löpande anpassa risken i placeringarna efter riskbenägenhet och investeringshorisont.

Investeringsguiden

Behovsanalys Finjustering Köp av fonder

En framgångsrik investeringsrådgivning bygger på god kännedom om kundens förutsättningar och behov. Investeringsguiden börjar därför med en behovsanalys där du besvarar 22 frågor om bl.a. ekonomisk situation, kunskap och erfarenhet av finansiell ekonomi, mål med sparande och riskbenägenhet.

Med behovsanalysen som grund kan vi ta fram en lämplig risknivå åt dig. Den rekommenderade risknivån beskrivs i ord och bild. Du kan enkelt justera risken och därmed välja att inte följa Nordnets rekommendation. När risknivån väl är vald finns två valmöjligheter:

  • Nordnet gör jobbet åt dig
  • Du gör jobbet själv

Arbetet med att välja lämpliga fonder är omfattade. Vill du veta mer om
valet av fonder och de främsta urvalskriterierna?
Läs mer om urvalsprocessen

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.