Investeringsguiden

Bli din egen investeringsrådgivare

En viktig faktor för värdeutvecklingen på ditt sparande är hur portföljen är balanserad. Det kan till exempel vara en bra idé att ta mer risk om placeringshorisonten är lång och om du har en hög riskbenägenhet. När det närmar sig att du behöver använda ditt sparandekapital är det lämpligt att justera ned risknivån.

Med investeringsguiden är det lätt att vara sin egen investeringsrådgivare. Svara på ett antal frågor, så ger Investeringsguiden dig ett skräddarsytt placeringsförslag för din riskprofil.

Information om placeringsförslagen
Innan du gör Investeringsguiden är det några saker om rådgivningen och placeringsförslagen som kan vara bra att känna till.
Investeringsguiden betraktas enligt lag som icke oberoende rådgivning. Det beror på att Nordnet får provision på några av de fonder som ingår i Investeringsguidens placeringsförslag.
Urvalet av fonder baseras på en begränsad analys av hela Nordnets utbud av fonder. Investeringsguiden innehåller bland annat fonder som förvaltas av bolag som är närstående till Nordnet.
Rådgivningen baseras på de svaren som du har lämnat. Ingen uppföljning eller anpassning till ändrade förutsättningar kommer att göras av Nordnet. Om dina förutsättningar ändras rekommenderar vi att du gör Investeringsguiden igen.

Så här går det till

Fastställ din Riskbenägenhet

Besvara frågor

Du börjar med att besvara 22 frågor

Finjustera din risknivå

Finjustera din risknivå

Du vet vilken risk du vill ta och vill
finjustera din riskbenägenhet direkt

köp fonder

Köp fonder

När du besvarat frågorna får du fondförslag anpassade efter din risknivå.

För att fortsätta behöver du Flash Player!
Get Flash Player

Redan kund? Logga in så sparas resultatet!

Vill du veta mer? Så jobbar vi

Google conversion

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.