Hedgefonder

  Hedgefonder Handlas Nästa köp Nästa Sälj Minsta investering Belåning Köpavgift
Stigande sortering Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad
Månadsvis 171123, kl 11 171123, kl 11 25 000,00 70% 0,0%
Månadsvis 171124, kl 11 171124, kl 11 100 000,00 80% 0,0%
Månadsvis 171124, kl 11 171124, kl 11 50 000,00 0% 0,0%
Måndsvis, Säljs kvartalsvis 171122, kl 11 171115, kl 11 500,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Månadsvis 171124, kl 11 171115, kl 11 10 000,00 80% 0,0%
Månadsvis 171124, kl 11 171115, kl 11 10 000,00 60% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 0% 0,0%
Månadsvis 171124, kl 11 171122, kl 11 100,00 60% 0,0%
Månadsvis 171123, kl 11 171123, kl 11 100,00 60% 0,0%
Månadsvis 171123, kl 11 171123, kl 11 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Månadsvis 171120, kl 11 171120, kl 11 50 000,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 0% 0,0%
Månadsvis 171123, kl 11 171123, kl 11 505 000,00 85% 1,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171122, kl 11 10 000,00 0% 0,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171122, kl 11 250 000,00 70% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 0% 0,0%
Månadsvis 171122, kl 11 171108, kl 11 50 000,00 60% 0,0%
Månadsvis 171123, kl 11 171123, kl 11 100,00 85% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 11 Varje dag, kl 11 100,00 0% 0,0%
Månadsvis 171124, kl 11 171115, kl 11 100 000,00 60% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 0% 0,0%
Månadsvis 171128, kl 11 171128, kl 11 101 000,00 80% 1,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 60% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171123, kl 11 100,00 70% 0,0%
Dagligen Varje dag,kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 70% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 50% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Månadsvis 171123, kl 11 171116, kl 11 10 000,00 70% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 60% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 1 000,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 70% 0,0%
Månadsvis 171128, kl 11 171128, kl 11 500,00 60% 0,0%
Månadsvis 171128, kl 11 171128, kl 11 500,00 60% 0,0%
Månadsvis 171123, kl 11 171123, kl 11 100,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 5 000 000,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 10 000 000,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 70% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 5 000 000,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 10 000 000,00 0% 0,0%
Hedgefond i fond
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 70% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Månadsvis 171120, kl 11 171120, kl 11 20 200,00 70% 1,0%
Månadsvis 171121, kl 11 171121, kl 11 20 200,00 85% 1,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Dagligen Varje dag,kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Köpes månadsvis, säljes kvartalsvis 171114, kl 11 171127, kl 11 50 000,00 80% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 10 000,00 70% 0,0%
Månadsvis 171124, kl 11 171123, kl 11 10 000,00 85% 0,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171123, kl 11 10 000,00 60% 0,0%
Specialfond
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171129, kl 11 10 000,00 0% 0,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171129, kl 11 10 000 000,00 0% 0,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171129, kl 11 10 000,00 0% 0,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171129, kl 11 10 000 000,00 0% 0,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171129, kl 11 1 000,00 60% 0,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171129, kl 11 10 000 000,00 0% 0,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171129, kl 11 10 000,00 0% 0,0%
Månadsvis 171129, kl 11 171129, kl 11 10 000 000,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 50 000,00 60% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 80% 0,0%
Månadsvis 171128, kl 11 171122, kl 11 100 000,00 60% 0,0%
Månadsvis 171128, kl 11 171122, kl 11 1 000 000,00 60% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varije dag, kl 13 100,00 0% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Köp kvartalsvis, säljs årsvis 171030, kl 11 171219, kl 11 500 000,00 60% 0,0%
Månadsvis 171122, kl 11 171122, kl 11 1 000,00 0% 0,0%
Månadsvis 171121, kl 11 171123, kl 11 500,00 40% 0,0%
Månadsvis 171121, kl 11 171123, kl 11 1 000 000,00 0% 0,0%
Månadsvis 171121, kl 11 171123, kl 11 500,00 60% 0,0%
Månadsvis 171121, kl 11 171123, kl 11 2 500 000,00 60% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 85% 0,0%
Dagligen Varje dag, kl 13 Varje dag, kl 13 100,00 0% 0,0%

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.