Nyheter m m

beQuoted
		

Uppfinnaren: Uppfinnaren 1 publicerar delårsrapport 1 januari - 31 december 2017

16:45 UPPFINNAREN 1 PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017 Finansiell översikt Resultat efter finansiella poster uppgick till 150 145 454 kr. Per 31 december uppgick eget kapital till 544 254 381 kr. Skulderna uppgick till 54 869 204 kr och bestod huvudsakligen av skulder mot Oscar Properties koncernen. Bolagets soliditet var 90,84 %. I november såldes fastigheten Uppfinnaren 1 till Fastpartner. Fastigheten såldes för ett underliggande värde om 934 mkr. Försäljningen resulterade i en vinst om ca 146 mkr för 2017. I samband med försäljningen av Uppfinnaren 1 förvärvades Skurusundsbryggan Holding AB från Oscar Properties Holding AB. Bolaget har en fordran om ca 300 mkr avseende den förväntade projektvinsten i Oscar Properties projekt Skurusundet. Delårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor. Kr 2017-01-01- 2017-12-31 2016-01-01- 2016-12-31 Nettoomsättning 31 540 763 33 232 344 Rörelseresultat 162 486 616 40 805 687 Resultat efter fin poster 150 145 454 33 606 877 Uppgifter på balansdagen: Balansomslutning 599 123 585 768 654 353 Soliditet, % 90,84 28,96 Information om publicering av finansiella rapporter Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 30 augusti 2018. Stockholm den 9 februari 2018 Uppfinnaren 1 AB (publ) Navid Rostam Khesal, vd den 9 februari 2018 Följande dokument kan hämtas från beQuoted Uppfinnaren Pressrelease 2018-02-09.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22191 Uppfinnaren Bokslutskommunike 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22192 © BEQ
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.