Nyheter m m

Du måste vara inloggad

Du måste vara inloggad för att använda den här funktionen.
Är du redan kund? Logga in

Finwire Funds

AAK AB15 min. fördröjning

Förändring0.48% Senast177,25 SEK
Köp Sälj Läs mer

Camurus AB15 min. fördröjning

Förändring-0.71% Senast70,40 SEK
Köp Sälj Läs mer

Volvo, AB ser. A15 min. fördröjning

Förändring-1.14% Senast147,50 SEK
Köp Sälj Läs mer

Volvo, AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring-1.14% Senast147,75 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Enter Fonder ser relativt goda hållbarhetsutsikter för Volvo och AAK - förbättringspotential hos Camurus

10:26 Enter Fonder anser att Volvo och AAK har relativt goda framtidsutsikter vad gäller hållbarhet, medan det finns förbättringspotential hos Camurus hållbarhetsarbete. Det framgår av fondbolagets senaste hållbarhetsrapport där man bland annat ger sin syn på hållbarhetsarbetet i några av innehaven. Volvo uppges verka i en bransch som är högt utsatt vid en omställning till ett koldioxidneutralt och hållbart samhälle. Den omställningen medför höga risker för bolag som inte lyckas att utvecklas i takt med legala krav och kunders efterfrågan, enligt Enter Fonder. Fondbolaget tillägger dock att omställningen innebär även en stor potential för de bolag som ligger i framkant i den utvecklingen. Med en god positionering inför en klimatneutral omställning, goda processer för uppföljning och kontroll av ESG och CSR-relaterade frågor samt en tillfredsställande respons vid incidenter så har Enter Fonder en i överlag positiv syn på Volvos hållbarhetsarbete. Vad gäller AAK bedömer man att bolaget verkar inom ett utsatt segment som kräver extra god tillsyn. De arbetar med tydliga målsättningar inom relevanta områden. Under 2019 förväntar vi oss att se tydliga framsteg mot dessa mål. Den samlade bilden av AAK:s hållbarhetsarbete lever i stor utsträckning upp till våra förväntningar, kommenterar fondbolaget. Avslutningsvis tas Camurus upp. I detta fall är såväl andelen kvinnor i styrelse som andelen kvinnliga chefer betydligt högre än i de två ovannämnda fallen, men man bedömer likväl att det finns förbättringspotential. Vid kvantitativa bedömningar av Camurus hållbarhetsarbete blir utfallet oftast negativt. Detta beror till största del på den uteblivna rapporteringen av företagets miljöpåverkan, förklarar Enter Fonder. De anser att Camurus hållbarhetsarbete är i dagsläget på en acceptabel nivå, men att förbättringspotential finns vad gäller rapportering samt tydliggörande av hur formulerade mål ska uppnås. I dialogen med bolaget förmedlar vi vår syn på deras hållbarhetsarbete samt följer upp att utvecklingen sker i önskvärd riktning, avslutar fondbolaget med. Carl Becht carl.becht@finwire.se Nyhetsbyrån Finwire © FWF

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.