Nyheter m m

Du måste vara inloggad

Du måste vara inloggad för att använda den här funktionen.
Är du redan kund? Logga in

Bli kund - inloggningsbild
Finwire Funds
		

SPP Aktiefond Europa sjönk 2,4 procent i september

12:15 SPP Aktiefond Europa sjönk med 2,4 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 6,1 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som ökat med sex procent under samma period, enligt en månadsrapport. De största innehaven per utgången av månaden var Nestle, Roche och HSBC med portföljvikterna 3,4, 2,1 respektive 2,0 procent. Finans stod för 19,9 procent av allokeringen, följt av hälsovård och industri med 13,2 respektive 12,7 procent. Carl Becht carl.becht@finwire.se Nyhetsbyrån Finwire Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet. © FWF
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.