Nyheter m m

Nasdaq
		

Moodys bekräftar Sparbanken Syds Baa1 issuer rating och åsätter även deposit rating Baa1. Outlook förändras från stable till negative.

21:00 Sparbanken Syd Pressmeddelande Moodys bekräftar Sparbanken Syds Baa1 issuer rating och åsätter även deposit rating Baa1. Outlook förändras från stable till negative. Ystad, 2017-12-07 21:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Moodys bekrftar Sparbanken Syds Baa1 issuer rating och stter ven deposit rating Baa1. Outlook förändras från stable till negative som en följd av osäkerhet kring vilken påverkan SBAB:s uppsägning av bankens bolåneförmedlingsavtal får. För fullständigt pressmeddelande från Moodys läs mer på: https://www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd/finansiell-information/kreditbety grating/ Vid frågor eller mer information vänligen kontakta: Susanne Kallur, VD Tel: 0411-82 21 60, susanne.kallur@sparbankensyd.se Andreas Narsell, marknadschef Tel: 0411-82 21 57, andreas.narsell@sparbankensyd.se Denna information är sådan information som Sparbanken Syd är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2017, klockan 21.00. Rapporten finns i sin helhet på www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd/finansiell-information/ © Nasdaq
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.