Nyheter m m

Spotlight

NextCell15 min. fördröjning

Förändring0% Senast5,50 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

NextCell Pharma AB: NextCell: Utveckling och nätverkande

11:52 NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar idag att företaget under de senaste månaderna har engagerat sig i en rad olika värdeskapande aktiviteter och samarbeten. NextCell är fortsatt verksamt inom de pågående projekten SweLife ATMP Hälsoekonomi och affärsutveckling som leds av RISE samt projektet Visionsdriven Hälsa, båda finansierade av Vinnova. Det arbete som utförs i projekten är en samarbetsinsats mellan olika typer av intressenter, såsom små och medelstora företag inom Life Science, läkemedelsföretag samt landsting. Alla med det gemensamma målet att förbättra de svenska förutsättningarna för innovativa cellterapier. NextCell har vidare mottagit ett Vinnova-bidrag för att vidareutveckla sin IP-strategi inom projektet Skapande av en IP-strategi för ett innovativt stamcellsföretag. Bidraget om 100 000 SEK kommer att användas för att, i samarbete med den erfarna IP-konsultbyrån Valea, ytterligare stärka och anpassa företagets IP-strategi för framtiden. Dessa aktiviteter förstärker NextCells nätverk och ger oss möjlighet att påverka svensk Life Science, säger VD Mathias Svahn. Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/ Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta: Mathias Svahn, VD Sofia Fredrikson, CFO Telefon: 08-735 5595 E-post: info@nextcellpharma.com www.nextcellpharma.com (http://file//hm.local/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170713 - Frsta dag fr handel/www.nextcellpharma.com) Om NextCell Pharma AB: Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/nextcell--utveckling-och-natverkande,c2769238 https://mb.cision.com/Main/15834/2769238/1011863.pdf © ATORG
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.