Nyheter m m

GlobeNewswire

Karolinska Development AB ser.B15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Karolinska Development AB (publ): Nytt datum för publicering av Karolinska Developments Delårsrapport januari-juni 2019

08:00 STOCKHOLM, SVERIGE 16 augusti 2019. Karolinska Development AB (publ) (Karolinska Development eller Bolaget) meddelar hrmed att publiceringen av bolagets Q2-rapport fr perioden januari juni kommer att ske den 30 augusti 2019. Tidigare datum för publicering var den 21 augusti 2019. För ytterligare information, vänligen kontakta: Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB Tel: +46 73982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB Tel: +4670496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com TILL REDAKTÖRERNA Om Karolinska Development AB Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna. Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare. Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd. Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk. För mer information: www.karolinskadevelopment.com https://www.globenewswire.com/Tracker?data=JQ5wLU5F1-dOhpGKHi_bXDXrVFVzBLkwr3bwUr8ecGglrvPn5RcEU1FsBLWyl9rbKSeYdDm-TIkZip4ZBbCvRSL7Rfo7tP9cznsxiDtfxukhIapa9_pM69NheKM-ll8B . Bilaga * KD Press release - Nytt datum för publicering av kvartalsrapport https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d32dcdda-823b-47ee-b99c-fecc0cfd5770 © GlobeNewswire

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.