Nyheter m m

GlobeNewswire

Olvi Plc A15 min. fördröjning

Förändring-0.96% Senast36,20 EUR
Köp Sälj Läs mer
		

Olvi Oyj: OLVI-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.201930.6.2019 (6 KK)

08:00 OLVI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 15.8.2019 klo 9.00 OLVI-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.201930.6.2019 (6 KK) PUOLIVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT Olvi-konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat kehittyneet suotuisasti katsauskauden aikana. Vakavaraisuus on edelleen vahvistunut. Lähiajan näkymät Olvi pitää koko vuoden tulosnäkemyksen ennallaan ja arvioi konsernin tilikauden 2019 liikevoiton pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla. KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT 4-6/ 2019 4-6/ 2018 Muutos % / %-yks. 1-6/ 2019 1-6/ 2018 Muutos % / %-yks. 1-12/ 2018 Myyntivolyymi, Mltr 227,6 217,0 4,9 365,0 350,7 4,1 701,3 Liikevaihto, MEUR 124,5 116,8 6,6 201,5 187,4 7,5 384,3 Käyttökate, MEUR 25,7 24,1 6,4 37,4 35,3 5,8 70,8 % liikevaihdosta 20,6 20,6 18,6 18,9 18,4 Liikevoitto, MEUR 19,8 19,2 3,3 25,8 25,6 1,1 50,1 % liikevaihdosta 15,9 16,4 12,8 13,6 13,0 Tilikauden tulos, MEUR 13,2 14,4 -8,6 18,3 20,1 -9,0 41,1 % liikevaihdosta 10,6 12,3 9,1 10,7 10,7 Tulos/osake, EUR 0,62 0,68 -8,8 0,87 0,96 -9,4 1,97 Investoinnit, MEUR 11,3 9,6 17,7 18,1 16,0 13,7 34,2 Oma pääoma/osake, EUR 11,49 10,50 9,4 11,31 Omavaraisuusaste, % 58,8 56,8 2,0 64,9 Velkaantumisaste, % -9,5 -2,9 6,6 -6,0 LIIKETOIMINNAN KEHITYS TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO: Olvi-konsernin alkuvuoden liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti erityisesti Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Uutuudet ovat saaneet laajan jakelun, vienti on kasvanut ja alkoholittomien tuotteiden kysynnän kasvu on jatkunut markkinoilla. Liikevaihto on kasvanut alkuvuonna 7,5 prosenttia, vaikka edellisen vuoden volyymit olivat historiallisen suuret lämpimän alkukesän johdosta. Toisella kvartaalilla päästiin ennätyslukemiin niin myyntivolyymissa, liikevaihdossa kuin liikevoitossakin mitattuna. Kokonaisuudessaan alkuvuoden suoriutuminen ja liiketoiminnan kehitys oli hyvä huolimatta Viron veromuutoksista ja edellisvuotta epäsuotuisimmista sesongin sääolosuhteista. Liikevoitto parani edellisvuoden ennätysluvuista parantuneen myyntivolyymin, tehokkaamman tuotannollisen toiminnan ja kannattavamman tuotevalikoiman ansiosta. Samanaikaisesti on lisätty markkinointipanostuksia uuden liiketoiminnan kasvattamiseksi. Konserniyhtiöiden hyvän tuloskehityksen ansiosta tytäryhtiöistä kotiutettavien osinkojen määrää on nostettu ja kasvaneet verot näkyvät tilikauden tuloksessa. Olvin toimintaympäristöä haastavat kuitenkin jatkuvat alkoholilainsäädännön ja verotuksen muutokset. Suomessa liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti kaikilla mittareilla mitattuna alkuvuonna. Ainoastaan toisen kvartaalin volyymeissa ei ihan päästy vertailukauden tasolle edellisen vuoden toukokuun ennätyshelteiden kasvattamaan kokonaismyyntiin verrattuna. Olvin toisella kvartaalilla syntyi tilapäinen toimitushaaste, joka aiheutui 2018 ennätyskuivan satokauden aiheuttaman ohramaltaan käymisaikojen pidentymisestä. Suomen toisen kvartaalin vertailuluvuissa ei ole vielä mukana Helsinki Distilling Companyn liiketoiminta. Viron osalta alkuvuoden vertailtavuutta edellisvuoteen heikentää valmisteverojen korotuksista johtuneet ennakkomyynnit vuonna 2018 ja kysynnän heikentyminen erityisesti Suomen ja Viron välisessä satama- ja laivakaupassa sekä Viron kotimarkkinassa. Heinäkuun alussa toteutetulla veron alennuksella uskotaan kuitenkin olevan positiivinen vaikutus myyntiin niin paikallisesti kuin Tallinnan satamakaupassa sekä laivamyynnissä. Loppuvuodesta odotetaankin tuloksellisesti edellisvuotta parempaa. Latviassa liiketoiminta on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Valmisteveroja korotettiin alkuvuodesta, mikä on heikentänyt kotimaan kysyntää ja näkyy volyymien hienoisena laskuna. Kannattavuustaso on kuitenkin saatu pidettyä edellisen vuoden tasolla. Viron valmisteverojen laskuun vastatakseen Latvia laskee väkevien alkoholijuomien valmisteveroa elokuusta lähtien. Tämän toivotaan estävän merkittävin myynnin siirtymä Viron ja Latvian välisestä rajakaupasta Viron puolelle. Liettua on jatkanut erinomaista kehitystä myynnin osalta. Kasvun mahdollisti viennin hyvä kehitys. Volfas Engelman -brändillä on erityisesti kysyntää Venäjällä. Liikevoittoa kuitenkin rasittaa uuden vesiliiketoiminnan aloitukseen liittyvät kustannukset. Uusi luonnon mineraalivesitehdas onkin aloittanut toiminnan kevään aikana ensisijaisena kohteena kotimarkkina. Volfas Engelman toimii veden myynti- ja markkinointiyhtiönä ja sen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Lamate tuotantoyhtiönä. Valko-Venäjän myyntivolyymi kasvoi ennätyslukemiin sekä kotimaassa että Venäjän viennissä muun muassa hyvän alkukesän sään siivittämänä. Toisella kvartaalilla tulos on kehittynyt volyymin kasvaessa. Toimintaa on sopeutettu kasvanutta kustannustasoa paremmin vastaavaksi. Investoinnit ovat suunnitellusti alkuvuonna hieman edellisvuotta korkeammat. Suomessa lisätään tuotantokapasiteettia loppuvuonna ja Baltiassa parannetaan muun muassa varastoinnin tehokkuutta. Olvi-konsernin ensimmäinen oma mineraalivesitehdas Liettuassa on saatu tuotantokäyttöön kevään aikana. TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan. MYYNNIN KEHITYS Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa 4,1 prosenttia ja oli 365,0 (350,7) miljoonaa litraa. Huhti-kesäkuussa myyntivolyymi kasvoi 4,9 prosenttia ja oli 227,6 (217,0) miljoonaa litraa. Myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Latvian myynnin muutokseen vaikuttaa alkuvuoden veronkorotukset. Virossa myyntivolyymia on laskenut edellisenä vuonna tehty mietojen alkoholijuomien valmisteverojen kaksinkertaistuminen sekä heinäkuussa toteutetun alkoholiveron laskun aiheuttama myynnin siirtymä kesäkuulta tuleville kuukausille. Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 4-6/ 2019 4-6/ 2018 Muutos % 1-6/ 2019 1-6/ 2018 Muutos % Suomi 62,1 62,7 -0,9 106,6 105,1 1,4 Viro 32,7 33,2 -1,5 54,4 55,8 -2,5 Latvia 23,1 23,8 -2,7 36,7 38,2 -3,8 Liettua 32,3 27,3 18,3 52,5 46,3 13,5 Valko-Venäjä 83,9 76,1 10,3 125,5 115,8 8,4 Eliminoinnit -6,5 -6,0 -10,6 -10,4 Yhteensä 227,6 217,0 4,9 365,0 350,7 4,1 Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 7,5 prosenttia ja oli 201,5 (187,4) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia ja oli 124,5 (116,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa heijastaen myyntivolyymin kehitystä. Myös Latvian myynnin arvo kasvoi volyymin laskusta huolimatta. Liikevaihto, miljoonaa euroa 4-6/ 2019 4-6/ 2018 Muutos % 1-6/ 2019 1-6/ 2018 Muutos % Suomi 48,0 46,9 2,2 81,8 75,3 8,7 Viro 21,1 21,1 -0,4 34,8 35,4 -1,7 Latvia 12,5 12,4 0,3 19,9 19,8 0,3 Liettua 14,8 12,5 17,9 23,9 20,6 15,7 Valko-Venäjä 31,3 26,5 18,4 46,4 40,9 13,4 Eliminoinnit -3,0 -2,6 -5,2 -4,7 Yhteensä 124,5 116,8 6,6 201,5 187,4 7,5 TULOSKEHITYS Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 25,8 (25,6) miljoonaa euroa, mikä on 12,8 (13,6) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 19,8 (19,2) miljoonaa euroa ja 15,9 (16,4) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto parani tammi-kesäkuussa erityisesti Valko-Venäjän hyvän tuloksen myötä. Myös Suomi pystyi parantamaan tulostaan. Viron toisen kvartaalin lasku johtuu pääosin veron alennuksen aiheuttamasta myynnin siirtymästä. Liikevoitto, miljoonaa euroa 4-6/ 2019 4-6/ 2018 Muutos % 1-6/ 2019 1-6/ 2018 Muutos % Suomi 6,3 6,2 0,9 8,9 8,0 11,0 Viro 4,1 4,8 -14,4 6,3 7,2 -12,4 Latvia 1,6 1,6 -0,7 2,2 2,2 -0,3 Liettua 1,2 1,5 -21,5 1,5 1,9 -20,4 Valko-Venäjä 6,8 4,9 39,2 7,5 6,2 21,5 Eliminoinnit -0,2 0,1 -0,5 0,1 Yhteensä 19,8 19,2 3,3 25,8 25,6 1,1 Konsernin tammi-kesäkuun tulos verojen jälkeen oli 18,3 (20,1) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa tulos oli 13,2 (14,4) miljoonaa euroa. Tulos verojen jälkeen on hieman edellisvuotta pienempi. Tämä johtuu verojen kasvusta, koska tytäryhtiöistä kotiutettiin osinkoja merkittävästi aiempaa enemmän. Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-kesäkuussa 0,87 (0,96) euroa ja huhti-kesäkuussa 0,62 (0,68) euroa. TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Olvi-konsernin taseen loppusumma kesäkuun 2019 lopussa oli 410,5 (388,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli kesäkuun 2019 lopussa 11,49 (10,50) euroa. Omavaraisuusaste oli 58,8 (56,8) prosenttia ja velkaantumisaste -9,5 (-2,9) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,1 (1,0). Korollisten velkojen määrä oli kesäkuun lopussa 3,1 (19,4) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 0,9 (18,1) miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 34,8 (35,7) miljoonaa euroa. Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 18,1 (16,0) miljoonaa euroa. Investoinneista 6,6 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin, 8,8 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 2,7 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Olvi-konserni on investoinut tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotantotilojen modernisointiin. Vuositason investointien odotetaan jäävän hiukan edellisvuoden tasosta. TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin. Konsernin uutuustuotteet on esitelty markkinakohtaisesti kunkin yhtiön verkkosivuilla. HENKILÖSTÖ Olvi-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi tammi-kesäkuussa 21 henkilöä ja oli 1 791 (1 770) henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä huhti-kesäkuussa oli 1 841 (1 839). Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain: 4-6/ 2019 4-6/ 2018 Muutos % 1-6/ 2019 1-6/ 2018 Muutos % Suomi 415 391 6,1 386 354 9,0 Viro 318 306 3,9 306 300 2,0 Latvia 208 203 2,5 197 197 0,0 Liettua 221 215 2,8 222 212 4,7 Valko-Venäjä 679 724 -6,2 680 707 -3,8 Yhteensä 1 841 1 839 0,1 1 791 1 770 1,2 HALLITUS JA JOHTO Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia. KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Konsernirakenteen muutokset Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muutoksia tammi-kesäkuun 2019 aikana. Osakeperusteiset maksut Olvi Oyj:ssä alkoi vuoden alussa avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjrjestelm, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 31.1.2021. Kannustinjärjestelmästä on tarkempi selvitys puolivuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 4. LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA Olvi-konsernin toimintamaissa tapahtuvat jatkuvat muutokset valmisteverotuksessa ja alkoholilainsäädännön kiristymisessä lisäävät epävarmuutta toimintaan. Edellä kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä raportoitavia tapahtumia. OLVI OYJ Hallitus Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203600 TAULUKKO-OSA: - laaja tuloslaskelma, taulukko 1 - tase, taulukko 2 - laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3 - rahavirtalaskelma, taulukko 4 - puolivuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.olvi.fi OLVI-KONSERNI TAULUKKO 1 TULOSLASKELMA 1 000 EUR 4-6/ 2019 4-6/ 2018 1-6/ 2019 1-6/ 2018 1-12/ 2018 Liikevaihto 124 516 116 848 201 540 187 424 384 302 Liiketoiminnan muut tuotot 440 413 927 679 2 144 Liiketoiminnan kulut -99 298 -93 154 -165 071 -152 767 -315 694 Poistot ja arvonalentumiset -5 863 -4 949 -11 576 -9 786 -20 602 Liikevoitto 19 795 19 158 25 820 25 550 50 150 Rahoitustuotot 282 198 602 281 432 Rahoituskulut -137 67 -267 -313 -1 429 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 0 0 0 23 Tulos ennen veroja 19 940 19 423 26 155 25 518 49 176 Verot *) -6 750 -4 993 -7 891 -5 446 -8 039 TILIKAUDEN VOITTO 13 190 14 430 18 264 20 072 41 137 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot 1 624 2 031 4 205 1 025 -2 713 Eriin liittyvät tuloverot -77 0 -172 0 0 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 14 737 16 461 22 297 21 097 38 424 Tilikauden voiton jakautuminen: - emoyhtiön omistajille 12 915 14 185 17 991 19 811 40 809 - määräysvallattomille omistajille 275 245 273 261 328 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: - emoyhtiön omistajille 14 417 16 163 21 927 20 808 38 169 - määräysvallattomille omistajille 320 298 370 289 255 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu tulos/osake, EUR - laimentamaton 0,62 0,68 0,87 0,96 1,97 - laimennettu 0,62 0,68 0,87 0,96 1,97 *) Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta. OLVI-KONSERNI TAULUKKO 2 TASE 1 000 EUR 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 205 102 192 789 195 599 Liikearvo 26 414 25 233 26 134 Muut aineettomat hyödykkeet 11 003 9 553 11 481 Osuudet osakkuusyrityksissä 1 016 1 113 1 016 Sijoitukset 542 543 543 Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 235 267 235 Laskennalliset verosaamiset 364 846 558 Pitkäaikaiset varat yhteensä 244 676 230 344 235 566 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 46 848 42 172 39 882 Myyntisaamiset ja muut saamiset 93 311 90 503 71 038 Tuloverosaaminen 109 93 440 Rahavarat 25 560 25 261 18 520 Lyhytaikaiset varat yhteensä 165 828 158 029 129 880 VARAT YHTEENSÄ 410 504 388 373 365 446 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 20 759 20 759 20 759 Muut rahastot 1 092 1 092 1 092 Omat osakkeet -503 -1 332 -956 Muuntoerot -42 810 -43 109 -46 746 Kertyneet voittovarat 259 460 239 716 259 864 237 998 217 126 234 013 Määräysvallattomien omistajien osuus 3 506 3 375 3 165 Oma pääoma yhteensä 241 504 220 501 237 178 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 2 194 1 254 1 167 Muut velat 4 763 3 707 4 765 Laskennalliset verovelat 7 419 7 354 8 085 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 904 18 099 3 554 Ostovelat ja muut velat 147 770 134 761 110 222 Tuloverovelka 5 950 2 697 475 Velat yhteensä 169 000 167 872 128 268 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 410 504 388 373 365 446 OLVI-KONSERNI TAULUKKO 3 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Osake- pääoma Muut rahastot Omien osakkeiden rahasto Muunto- erot Voitto- varat Määräys-vallattomien omistajien osuus Yhteensä 1 000 EUR Oma pääoma 1.1.2018 20 759 1 092 -228 -44 106 238 242 1 228 216 987 Laaja tulos: Tilikauden tulos 19 811 261 20 072 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 997 28 1 025 Tilikauden laaja tulos yhteensä 997 19 811 289 21 097 Liiketoimet omistajien kanssa: Osingonmaksu -16 574 -22 -16 596 Omien osakkeiden hankinta -1 104 -1 104 Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo 236 236 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1 104 -16 338 -22 -17 464 Tytäryhtiöomistuksien muutokset: Määräysvallattomien omistajien osuuden lunastusvelvoite -1 999 -1 999 Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 0 1 880 1 880 Tytäryhtiöomistuksien muutokset yhteensä -1 999 1 880 -119 Oma pääoma 30.6.2018 20 759 1 092 -1 332 -43 109 239 716 3 375 220 501 Osake- pääoma Muut rahastot Omien osakkeiden rahasto Muunto- erot Voitto- varat Määräys-vallattomien omistajien osuus Yhteensä 1 000 EUR Oma pääoma 1.1.2019 20 759 1 092 -956 -46 746 259 864 3 165 237 178 Laaja tulos: Tilikauden tulos 17 991 273 18 264 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 3 936 97 4 033 Tilikauden laaja tulos yhteensä 3 936 17 991 370 22 297 Liiketoimet omistajien kanssa: Osingonmaksu -18 640 -29 -18 669 Omien osakkeiden hankinta -726 -726 Omien osakkeiden myynti henkilöstölle 1 179 1 179 Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo 245 245 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 453 -18 395 -29 -17 971 Oma pääoma 30.6.2019 20 759 1 092 -503 -42 810 259 460 3 506 241 504 Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot. OLVI-KONSERNI TAULUKKO 4 RAHAVIRTALASKELMA 1 000 EUR 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018 Tilikauden voitto 18 264 20 072 41 137 Oikaisut tilikauden tulokseen 19 322 16 073 31 061 Käyttöpääoman muutos -304 2 034 1 409 Maksetut korot -138 -244 -603 Saadut korot 16 174 440 Saadut osingot 2 2 123 Maksetut verot -2 381 -2 453 -10 525 Liiketoiminnan rahavirta (A) 34 781 35 658 63 042 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -16 888 -15 680 -32 315 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 830 874 1 796 Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0 -13 806 -16 059 Investointien rahavirta (B) -16 058 -28 612 -46 578 Lainojen nostot 2 865 13 574 13 543 Lainojen takaisinmaksut -5 894 -6 176 -21 641 Omien osakkeiden hankinta -726 -1 104 -1 770 Omien osakkeiden myynti henkilöstölle 1 179 0 0 Maksetut osingot -9 360 -16 587 -16 587 Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) 0 119 316 Rahoituksen rahavirta (C) -11 936 -10 174 -26 139 Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C) 6 787 -3 128 -9 675 Rahavarat 1.1. 18 520 28 625 28 625 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 253 -236 -430 Rahavarat 30.6./31.12. 25 560 25 261 18 520 OLVI-KONSERNI TAULUKKO 5 PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin kyttnottoa. Puolivuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Puolivuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu. 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-6/2019 1 000 EUR Suomi Viro Latvia Liettua Valko- Venäjä Elimi- noinnit Konserni TUOTOT Ulkoinen myynti 80 986 32 783 19 056 22 498 46 217 0 201 540 Juomamyynti 80 212 32 783 19 056 22 498 46 217 0 200 766 Laitepalvelut 774 0 0 0 0 0 774 Sisäinen myynti 859 2 037 829 1 374 141 -5 240 0 Liikevaihto yhteensä 81 845 34 820 19 885 23 872 46 358 -5 240 201 540 SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-6/2018 1 000 EUR Suomi Viro Latvia Liettua Valko- Venäjä Elimi- noinnit Konserni TUOTOT Ulkoinen myynti 74 999 32 905 18 857 19 775 40 888 0 187 424 Juomamyynti 74 148 32 905 18 857 19 775 40 888 0 186 573 Laitepalvelut 851 0 0 0 0 0 851 Sisäinen myynti 307 2 534 959 858 0 -4 658 0 Liikevaihto yhteensä 75 306 35 439 19 816 20 633 40 888 -4 658 187 424 2. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Johdon työsuhde-etuudet Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 000 EUR 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018 Toimitusjohtaja 589 367 823 Hallituksen puheenjohtaja 36 34 71 Muut hallituksen jäsenet 86 75 164 Yhteensä 711 476 1 058 3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 30.6.2019 % A-osakkeita, kpl 16 989 976 82,0 K-osakkeita, kpl 3 732 256 18,0 Yhteensä 20722 232 100,0 A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 16 989 976 18,5 K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 74 645 120 81,5 Äänimäärä yhteensä, kpl 91 635 096 100,0 Ääniä / A-sarjan osake 1 Ääniä / K-sarjan osake 20 Rekisteröity osakepääoma 30.6.2019 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa. Olvi Oyj:n osakkeille maksetaan osinkoa 0,90 euroa/osake vuodelta 2018 (0,80 euroa/osake vuodelta 2017), yhteensä 18,6 (16,6) miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksettiin 9.5.2019. Toinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.9.2019. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke. 4. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT Olvi Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä. Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjrjestelmn, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 450 kappaletta hintaan 1 179 330,37 euroa. Tammi-kesäkuussa 2019 kirjattiin kyseiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia yhteensä 486,1 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä. 5. OMAT OSAKKEET Olvi Oyj:llä on hallussa yhteensä 11 549 kappaletta omia A-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 502 956,28 euroa. Olvi Oyj:n omien osakkeiden osto-ohjelma päättyi 21.1.2019. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,06 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,01 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä oli 0,07 prosenttia. Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 16.4.2019, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 500 000 A-osaketta. Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman A-osakkeen luovuttamisesta. 6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018 - keskimäärin 20 705 683 20 707 666 20 711 397 - jakson lopussa 20 710 683 20 681 403 20 696 504 *) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty. 7. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018 Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 733 070 807 592 1 741 051 Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR 24 075 23 847 52 140 Vaihdon osuus A-osakkeiden kokonaismäärästä, % 4,3 4,8 10,2 Osakkeiden keskikurssi, EUR 32,84 29,55 29,95 Päätöspäivän kurssi, EUR 34,20 31,70 31,50 Korkein noteeraus, EUR 36,00 34,00 34,00 Alhaisin noteeraus, EUR 31,20 27,00 27,00 8. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 30.6.2019 Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia kpl % kpl % kpl % Suomalaiset yhteensä 15 419 028 74,41 86 331 892 94,21 11 933 99,55 Ulkomaiset yhteensä 300 235 1,45 300 235 0,33 44 0,37 Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä 129 321 0,62 129 321 0,14 4 0,03 Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä 4 873 648 23,52 4 873 648 5,32 6 0,05 Yhteensä 20722 232 100,00 91635 096 100,00 11 987 100,00 9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2019 K-sarja A-sarja Yhteensä % Äänimäärä % 1. Olvi-säätiö 2 363 904 890 613 3 254 517 15,71 48 168 693 52,57 2. Hortling Heikki kuolinpesä *) 903 488 103 280 1 006 768 4,86 18 173 040 19,83 3. Hortling Timo Einari 212 600 49 257 261 857 1,26 4 301 257 4,69 4. Hortling-Rinne Marit 149 064 14 699 163 763 0,79 2 995 979 3,27 5. OP Yrityspankki Oyj, hall.rek. 2 318 777 2 318 777 11,19 2 318 777 2,53 6. Nordea Bank Abp, hall.rek. 2 008 329 2008 329 9,69 2 008 329 2,19 7. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 851 401 851 401 4,11 851 401 0,93 8. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 828 075 828 075 4,00 828 075 0,90 9. Hortling Pia Johanna 23 388 23 566 46 954 0,23 491 326 0,54 10. Hortling Jens Einari 23 388 16 216 39 604 0,19 483 976 0,53 Muut 56 424 9 885 763 9 942 187 47,97 11 014 243 12,02 Yhteensä 3 732 256 16 989 976 20722 232 100,00 91635 096 100,00 *) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet. Olvi ei ole saanut tammi-kesäkuun 2019 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia. 10. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 1 000 EUR 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018 Alkusaldo 195 599 188 155 188 155 IFRS 16 -vaikutus 941 0 0 Lisäykset 17 552 15 810 32 833 Vähennykset ja siirrot -1 195 -2 760 -4 395 Poistot -10 510 -9 177 -18 922 Kurssierot 2 715 761 -2 072 Yhteensä 205 102 192 789 195 599 11. VASTUUSITOUMUKSET 1000 EUR 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 Annetut pantit ja vastuusitoumukset Omasta puolesta 2 114 1 916 2 114 Leasing- ja vuokravastuut: Alle vuoden sisällä erääntyvät 848 1 164 1 129 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 453 737 805 yli 5 vuoden päästä erääntyvät 1 2 2 Leasing- ja vuokravastuut yhteensä 1 302 1 903 1 936 Muut vastuut 60 2 000 57 12. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto/Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana). Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta. Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti. Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari. Käyttökatteen määritelmänä on liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset. Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa. Omavaraisuusaste, % = 100 *(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma). Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus). Liite * Olvf132019 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/f284ff1d-5279-47af-9a3e-785cda31baa7 © GlobeNewswire

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.