Nyheter m m

GlobeNewswire

Bufab AB15 min. fördröjning

Förändring-0.10% Senast96,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Bufab Group: Delårsrapport januari - juni 2019

07:30 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Starkt kassaflöde. Förvärv av HT BENDIX A/S. Andra kvartalet 2019 * Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 089 (980) MSEK. Den organiska tillväxten var 3 procent. * Orderingången ökade med 10 procent och var något lägre än nettoomsättningen * Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 103 (98) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (10,0) * Resultatet per aktie uppgick till 1,91 (1,78) SEK * Efter kvartalets slut slutfördes förvärvet av HT BENDIX A/S med en årlig omsättning på omkring 500 MSEK. Kostnaderna för förvärvet uppgick till 3 MSEK och har belastat det andra kvartalet. Förvärvet förväntas bidra till Bufabs resultat per aktie från och med det tredje kvartalet 2019 Januari - juni 2019 * Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 2 180 (1 925) MSEK. Den organiska tillväxten var 4 procent * Orderingången ökade med 13 procent och var något lägre än nettoomsättningen * Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 222 (204) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 10,2 procent (10,6) * Resultatet per aktie ökade till 4,14 (3,77) SEK KONCERNEN I SAMMANDRAG Kvartal 2 Jan-jun 12 mn rullande Helår MSEK 2019 2018 % 2019 2018 % 2018/19 2018 Orderingång 1 080 979 10 2 164 1 923 13 4 039 3 798 Nettoomsättning 1 089 980 11 2 180 1 925 13 4 041 3 786 Bruttoresultat 303 282 8 607 559 9 1 136 1 088 % 27,8 28,8 27,8 29,0 28,1 28,7 Rörelsekostnader -200 -184 9 -385 -355 8 -751 -721 % 18,4 18,8 17,6 18,4 -18,6 19,0 Rörelseresultat (EBITA) 103 98 5 222 204 9 385 367 % 9,5 10,0 10,2 10,6 9,5 9,7 Rörelseresultat 100 96 4 217 200 8 375 358 % 9,2 9,8 9,9 10,4 9,3 9,5 Resultat efter skatt 71 67 7 155 142 9 268 255 Resultat per aktie, SEK 1,91 1,78 7 4,14 3,77 10 7,16 6,79 VD-KOMMENTAR Bufab hade en fortsatt god utveckling under det andra kvartalet 2019 med 11% tillväxt. Resultat och kassaflöde ökade jämfört med det mycket starka andra kvartalet föregående år. Vi fortsatte att investera i vår strategi Leadership 2020, samt slutfrde i juli ett strre frvrv. Allt detta skedde mot en bakgrund som karaktäriseras av ökad osäkerhet på marknaden. Den underliggande efterfrågan avtog under kvartalet, särskilt i vissa branscher (t ex fordonsbranschen) och geografier (t ex Kina). Trots det uppnådde Bufab en organisk tillväxt på 3 procent, vilket berodde på högre marknadsandelar på flertalet marknader. Båda rörelsesegmenten ökade sitt rörelseresultat. I segment International såg vi en bra men något svagare tillväxt än tidigare. Vi ökade våra marknadsandelar och fortsatte att investera i strategiska områden. Resultatet i kvartalet ökade endast marginellt medan utvecklingen under det första halvåret var god. I segment Sweden såg vi svagare marknadsförutsättningar och negativ organisk tillväxt. Trots en fortsatt svag svensk krona stärktes bruttomarginalen tydligt jämfört med de senaste två kvartalen. Denna förbättring berodde på omfattande prishöjningar, vilka tillsammans med god kostnadskontroll och bidrag från förvärvet Rudhäll Industri möjliggjorde ett ökat rörelseresultat även i detta segment. Vi fortsatte under kvartalet vra satsningar p strategin Leadership 2020, som innebr att vi skall vara det ledande bolaget i vr bransch nästa år, 2020. Vi har nu hunnit ungefär halvvägs med våra planer och börjar se resultaten ta form. Vi har väsentligt förstärkt våra processer, verktyg och vårt team inom nyckelområde som inköp, logistik, och kvalitet. Vi har tagit fram nya lösningar som hjälper våra kunder att förbättra sin produktivitet. Vi har också påbörjat en tätare integration med både kunder och leverantörer med hjälp av nya digitala verktyg. Detta gör det möjligt att effektivisera hela värdekedjan. Vi förbättrar ständigt relationerna med våra viktigaste kunder, och är på god väg att bygga upp en världsledande leverantörsbas. Dessa satsningar har finansierats genom den tillväxt vi har åstadkommit med hjälp av ökade marknadsandelar de senaste åren. Vi har också fortsatt att leta intressanta förvärvskandidater som kan bidra med tillväxtsynergier, kundrelationer, leverantörsbaser och expertis. I juli slutfrde Bufab frvrvet av HT BENDIX A/S, en ledande dansk Supply Chain Partner med omkring 500 MSEK i omsttning. Detta frvrv r ett starkt och betydelsefullt komplement till vår befintliga verksamhet i Norden. Under den närmaste tiden är marknadsutsikterna mer osäkra än tidigare, vilket återspeglas i Bufabs något lägre organiska tillväxt och orderingång i kvartalet. Vi kommer att fortsätta våra strategiska satsningar, men går nu in i en fas där fokus framförallt är på att generera resultat, till exempel i form av inköpsbesparingar. Vi kommer också att fokusera mer på intern effektivitet. Med hjälp av dessa åtgärder avser vi att generera en fortsatt god utveckling även i ett eventuellt mer osäkert marknadsklimat. Jörgen Rosengren VD och koncernchef TELEFONKONFERENS En telefonkonferens kommer att hållas den 18 juli 2019 kl 10.00 CET. Jörgen Rosengren, VD & koncernchef samt Marcus Andersson, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0) 2071 928 000, UK 08445718 892, Sverige 08506921 80 alt USA 1631510 7495. Konferenskod: 1098999. Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig. KONTAKT Jörgen Rosengren CEO +46 370 69 69 00 jorgen.rosengren@bufab.com https://www.globenewswire.com/Tracker?data=XkS1scjcZfSISaS3Uh7wZjBE9C8JUGT6zQrRUt5sGWOOoSWtSS3F1tuQAi4VNLSSl5Vfdw5wj7W14AcFc2hsDRVPP9TSHjE6aKHNXgyrGJM3EhD4ZJonivb2E1rEStbj Marcus Andersson CFO +46 370 69 69 66 marcus.andersson@bufab.com https://www.globenewswire.com/Tracker?data=-Nrr4WBwGw0hyHvZYszjbzZeQ02qO0UUg1umq9PEhKHH1Pk4ByHczxwifIT9Ya_z4Y4SLNRjWKzhXB9D86bd-8ccS0PhsEKUL1pgg4axKmL5t7kIODQld_ci5YTgjiry Om Bufab Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitatssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity TM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts. Bufab startades 1977 i Småland och är iag ett internationellt bolag med verksamhet i 27 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 300 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till cirka 4,0 miljarder SEK och rörelsemarginalen till cirka 10 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet BUFAB. För mer information se www.bufab.com. Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl 7.30 CET. Bilaga * Q2 report 2019 SV https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/b0f6b1cd-f240-4d97-83fc-ada76b1ee5a5 © GlobeNewswire

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.