Nyheter m m

GlobeNewswire

Net Insight AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring-0.22% Senast1,84 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Net Insight AB: Net Insight årsredovisning 2018 publicerad

10:00 Årsredovisning 2018 finns från och med idag tillgänglig på Net Insights hemsida. Årsredovisning 2018 är tillgänglig för nedladdning på: https://investors.netinsight.net/sv/rapporter/ https://www.globenewswire.com/Tracker?data=pcxZmcUgCzNEuQTZS3DFFxZu5B1_OxneS-yKpfW-4UIWKe7tuMeHqxbFq_POEzkxXerp7wHpioUsKIBbEkh2Hfu03CZMZg-leb66DD4RmczqjE4KIRG_5pIVLpqcy6jiCDy8do8D3Wzr_mScgFtQx-NIjkmOaBk4WyMk-BjEgHs= Tryckt utgåva av årsredovisningen kan beställas på e-mail: info@netinsight.net https://www.globenewswire.com/Tracker?data=aPhoJkB57o3XKqAZAzVRkukyeDH_dJnVnYSmTyGkVL3YR1njUlBlWacE_9Tj57bOgoUlYP1BrG6EkBmZDQv1-bjcxCMJDoVCgrtRHseVKdk= eller på telefon: 08 685 04 00. För mer information, kontakta: Henrik Sund, VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00, henrik.sund@netinsight.net https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ODXs6YvUYC1gdr0mkrAM_GDZZuQQPQhrDJzja6wt_-CFAXD-jPwd4HzEwjaF9WwQyhhPysrWupReBHsV5FyZEoWvHxNypJ-vbHPCoiR-gLYjS8fvlV7O7mHTNynQ7cuv Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 10.00. Om Net Insight Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll. Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter. Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, se netinsight.net https://www.globenewswire.com/Tracker?data=BQJarcenYmPUp86jYLRadtOu2PIKMmc4oD-mEwYd9xhTQPW_6Y6BXWN-kL9ZXUvsL-fBr8lJY_0IsSc0syiTaA== Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wqrDvC4qTctEZmDIPCn6wduQSHtJUH1bv4bGahAfCEF0mrah2JZ1l9rBzgtRzmutUlW2a9XzsrYnAUxVgD6oCVce62ofUCS3JvT4FyROUFc= LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/ https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cN6249RKMpeGJweOR7UhDyVBrRq-dd9b8uto_OqgqTUWMKvo8XZDdmn-8ffnFQzkWIpwxdqeDmc6WDYq3Wk9EOz6fR3V2LAJPMq82gBN_ZlOS3c94Lk68YqzTB-fZERpbecDqS_JjKqp2B2H-QMtAA== MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cN6249RKMpeGJweOR7UhD1EvRxwaAAq1fPjKLCgTcr6hYEQfEZfBs8ujd5FiZBo7DllsEqRtNlkR4SrZA7HMLshyZsj6VlTcgP3sawdcPlPLMpG-qnBHmBchMGG8KXFf Bilaga * Net Insight Årsredovisning 2018 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/b341b67a-d5cb-44d1-8ac2-04f9a5c6f5df © GlobeNewswire
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.