Nyheter m m

Aktietorget

CGit B15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

CGit Holding AB: Försäljningsrapport januari 2018, fortsatt tillväxt

16:58 Mölndal 2018-03-08 CGits preliminära försäljningssiffror för januari 2018 är 2,79 MSEK, en ökning med 13% från samma period år 2017 (2,48 MSEK). CGit visar på fortsatt bra omsättning och ser med tillförsikt på utvecklingen med hänsyn taget till årets start. Vi hade en stark avslutning på 2017 och 2018 har börjar positivt. Samtliga av våra tre intäktsben levererar och det ser bra ut inför kommande månaden. // För mer information, kontakta Bolaget på: VD Mattias Bergkvist Telefon: 031-762 02 40 info@cgit.se www.cgit.se Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018. CGit: CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd. ----------------------------------------------------------- http://news.cision.com/se/cgit-holding-ab/r/forsaljningsrapport-januari-2018--fortsatt-tillvaxt,c2468486 http://mb.cision.com/Main/16671/2468486/802924.pdf © ATORG
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.