Nyheter m m

Cision

Enea AB15 min. fördröjning

Förändring-2.24% Senast153,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Enea AB: ENEA förtidslöser 2018/2021 obligationslån med ett initialt nominellt belopp om 500 miljoner kronor

13:00 Stockholm, Sverige 17 september 2019 Enea (Nasdaq Stockholm: ENEA) Enea AB (publ) emitterade den 5 mars 2018 ett obligationslån med ISIN SE0010948141 (Obligationslånet). Enea meddelar härmed oåterkalleligen att samtliga utestående 2018/2021 obligationer kommer att förtidsinlösas. I enlighet med villkoren för Obligationslånet skickar Enea idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Enea förtidsinlöser samtliga utestående 2018/2021 obligationer. Varje obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 102,625 procent (inkluderat 2,625 procent avgift för förtida inlösen) av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta. Betalning sker till alla som den 9 oktober är registrerade som Bondholder i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Inlösendag är bestämd till 16 oktober 2019. Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt. För mer information kontakta: Björn Westberg, CFO Telefon: +46 8 507 140 00 E-post: bjorn.westberg@enea.com Om Enea Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder människor med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com Enea, Enea OSE, Netbricks, Polyhedra, Zealcore, Enea Element, Enea Optima, Enea LINX, Enea Accelerator, Enea dSPEED Platform och COSNOS är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSEck, Enea OSE Epsilon, Enea Optima Log Analyzer, Enea Black Box Recorder, Polyhedra Lite, Enea System Manager, Enea ElementCenter NMS, Enea On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. 2019 Enea AB. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/enea-ab/r/enea-fortidsloser-2018-2021-obligationslan-med-ett-initialt-nominellt-belopp-om-500-miljoner-kronor,c2904779 https://mb.cision.com/Main/1006/2904779/1106840.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.