Nyheter m m

Cision
		

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i LeoVegas AB (publ)

13:33 [*] [*] Flaggningsmeddelande i LeoVegas AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556830-4033 LeoVegas AB (publ) Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Före transaktionen Antal aktier Uppgift saknas * Antal rösträtter Uppgift saknas * Transaktionen Skäl för flaggning Sälj Datum 2019-09-11 Gränsvärde för antal aktier 5 % Gränsvärde för rösträtter 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier 5 080 090 - direkt innehavda rösträtter 0 - indirekt innehavda rösträtter 5 080 090 Andel - aktier 4,9975 % - direkt innehavda rösträtter 0 % - indirekt innehavda rösträtter 4,9975 % Fördelning av totalt innehav Andel rösträtter Antal aktier genom: Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,9975 % 5 080 090 Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 - Fysisk avvecklade - Kontantavräknade 0,0101 % 10 250 TOTALT 5,0076 % 5 090 340 Totalt antal rösträtter Koncernens samlade innehav - antal rösträtter 5 090 340 - andel av rösträtter 5,0076 % Kontaktuppgifter Kontaktperson - namn Joakim Lomell - telefon 08-40942086 - mejl joakim.lomell@avanza.se Kommentar Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna. * Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta. Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation. [*] ----------------------------------------------------------- http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/238A2C728C5A78FE © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.