Nyheter m m

Cision

Karessa Pharma Holding AB15 min. fördröjning

Förändring18.71% Senast3,68 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Karessa Pharma Holding AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 22 augusti 2019

16:09 Vid en extra bolagstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 22 augusti 2019 valdes Fredrik Hübinette in i styrelsen som ledamot och ny styrelseordförande. Då Styrelseordföranden samtidigt är anställd i företaget kommer inte något arvode tas ut. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 16:05 CEST. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) Telefon 08-768 22 33 mats.nilsson@karessa.se Om Karessa Pharma Holding AB Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, se karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-karessa-pharma-holding-ab--publ--den-22-augusti-2019,c2886757 https://mb.cision.com/Main/11036/2886757/1094063.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.