Nyheter m m

Cision

Telia Company AB15 min. fördröjning

Förändring0.61% Senast44,63 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Telia Company: Återköp av aktier i Telia Company under vecka 33 2019

07:30 Pressmeddelande 2019-08-19 Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 12 augusti 2019 till och med den 16 augusti 2019 återköpt sammanlagt 2 938 332 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 16 april 2019 och den 28 februari 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (Safe harbour-förordningen). Under perioden den 12 augusti 2019 till och med den 16 augusti 2019 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan. +-------+----------------------------+-----------------------+--------------------+ |Datum | Aggregerad daglig volym|Viktat genomsnitts-pris| Totalt| | | (antal aktier)| per dag(SEK)| transaktionsvärde| | | | | per dag (SEK)| +-------+----------------------------+-----------------------+--------------------+ |12 | 356 177| | 14 679 265| |augusti| | 41,2134| | |2019 | | | | +-------+----------------------------+-----------------------+--------------------+ |13 | 522 960| | 21 562 687| |augusti| | 41,2320| | |2019 | | | | +-------+----------------------------+-----------------------+--------------------+ |14 | 1 500 000| | 61 279 800| |augusti| | 40,8532| | |2019 | | | | +-------+----------------------------+-----------------------+--------------------+ |15 | 559 195| | 22 706 896| |augusti| | 40,6064| | |2019 | | | | +-------+----------------------------+-----------------------+--------------------+ |16 | | | | |augusti| 0| 0,0000| 0| |2019 | | | | +-------+----------------------------+-----------------------+--------------------+ Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs International, England för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 16 augusti 2019 till 46 511 557 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier. Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 16 augusti 2019 har sammanlagt 46 511 557 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares För ytterligare information, vänligen kontakta: Investerare Andreas Joelsson, chef Investor Relations Tel: +46(0)70 863 33 27 andreas.joelsson@teliacompany.com Media Ralf Bagner, pressansvarig Tel: +46(0)70 338 72 48 ralf.bagner@teliacompany.com Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019 kl. 07:30 CET. För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany). Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt - året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/telia-company/r/aterkop-av-aktier-i-telia-company-under-vecka-33-2019,c2883286 https://mb.cision.com/Main/40/2883286/1091628.pdf https://mb.cision.com/Public/40/2883286/8771b46654f0f15c.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.