Nyheter m m

Cision

SpectraCure AB15 min. fördröjning

Förändring0.61% Senast24,55 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

SpectraCure: SpectraCures nya generation P18 är på plats

11:10 Verksamheten i SpectraCure är för närvarande riktad främst mot två huvudområden: den kliniska fas 2-studien samt utvecklingen av den nya generationen av SpectraCures behandlingssystem. Den kliniska studien, som avser behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT), pågår tillsammans med våra samarbetspartners vid de olika sjukhusen. Rekrytering av patienter inför hösten i fas 2-studien är i full gång. Under sommaren har de första enheterna av den nya generationens PDT-system monterats och testats i SpectraCures lokaler i Lund. Testerna kommer att fortsätta kommande veckor och samtidigt tar det regulatoriska arbetet vid för att få myndighetstillstånd för att använda systemen i kliniska studier. Förhoppningen är att efter myndigheternas godkännande (FDA) få ut den nya generationens PDT-system för användning i den kliniska studien och eventuellt även fast track, kommenterar Masoud Khayyami, VD. Under sommaren har även arbete lagts på att skriva en patentansökan för att skydda centrala delar av den konstruktion som det nya PDT-systemet bygger på. För ytterligare information kontakta: SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90 Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. SpectraCure i korthet SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/spectracure/r/spectracures-nya-generation-p18-ar-pa-plats,c2880813 https://mb.cision.com/Main/12618/2880813/1089883.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.