Nyheter m m

Cision

HEXPOL AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring2.51% Senast69,50 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

HEXPOL: Halvårsrapport januari-juni 2019

11:00 Andra kvartalet 2019 - Ökad försäljning och strategiskt förvärv Försäljningen ökade med 6 procent till 3 685 MSEK (3 461). EBITA uppgick till 566 MSEK (568). EBITA marginalen uppgick till 15,4 procent (16,4). Rörelseresultatet uppgick till 551 MSEK (561). Rörelsemarginalen uppgick till 15,0 procent (16,2). Resultat efter skatt uppgick till 413 MSEK (426). Resultat per aktie uppgick till 1,20 SEK (1,24). Det operativa kassaflödet ökade till 709 MSEK (522). 1 juli förvärvades Preferred Compounding, en betydande Rubber Compounder i Nordamerika Första halvåret 2019 - Ökad försäljning och högre resultat Försäljningen ökade med 11 procent till 7 490 MSEK (6 770). EBITA ökade med 5 procent till 1 173 MSEK (1 115). EBITA marginalen uppgick till 15,7 procent (16,5). Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 137 MSEK (1 101). Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 procent (16,3). Resultat efter skatt ökade med 2 procent till 851 MSEK (837). Resultat per aktie ökade med 2 procent till 2,47 SEK (2,43). Det operativa kassaflödet ökade till 1 063 MSEK (824). VD-kommentar I det andra kvartalet 2019 ökade försäljningen med 6 procent medan rörelseresultatet var något lägre. Vi hade organiskt en negativ försäljningsutveckling i kvartalet och såg därmed fortsatt en avmattning i efterfrågan, främst från fordonsindustrin. Den lägre organiska volymen hanterades på ett bra sätt. Det operativa kassaflödet var starkt och ökade med 36 procent. Vi är mycket nöjda med förvärvet av Preferred Compounding, i början av juli, vilket stärker våra globala positioner inom avancerade polymer compounds med förbättrad försörjningskedja, spetskompetens inom polymermaterial och solid applikationskunskap. I första halvåret 2019 ökade försäljningen med 11 procent och resultat per aktie ökade till 2,47 SEK. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion. Mikael Fryklund, VD och Koncernchef För ytterligare information kontakta: Mikael Fryklund, VD och Koncernchef Tel: +46 (0)40 25 46 61 Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig Tel: +46 (0)705 55 47 32 HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2018 uppgick till 13 770 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 5 100 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com. Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 11:00. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/hexpol/r/halvarsrapport-januari-juni-2019,c2864449 https://mb.cision.com/Main/1100/2864449/1079289.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.