Nyheter m m

Cision

Intrum AB15 min. fördröjning

Förändring2.02% Senast231,80 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Intrum: Delårsrapport april-juni 2019

07:00 Solid utveckling, ledande position etablerad på alla nyckelmarknader i Europa Andra kvartalet, april-juni 2019: Nettoomsättningen ökade till 3 784 MSEK (3 630). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (justerat rörelseresultat (EBIT)) förbättrades till 1 561 MSEK (1 196). Nettoskulden uppgick till 4,3x (3,9x). Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1 436 MSEK (2 385). Avkastningen på portföljinvesteringar ökade till 15 procent (14). Periodens resultat ökade till 879 MSEK (701), och resultatet per aktie ökade till 6,26 kr (5,33). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 897 MSEK (1 679). Strategiskt partnerskap i Grekland etablerades genom avtal med Piraeus Bank. Lansering av effektiviseringsprogram om 60 miljoner euro som supporterar bolagets 2020-mål. Kommentar från vd och koncernchef Mikael Ericson: Det känns bra att vi kan presentera ännu ett kvartal med solida resultat, där justerat rörelseresultat (EBIT) ökade med 31 procent. Vi ser en tydlig förbättring av marginalen i vår kredithanteringsverksamhet (CMS) och avkastningen inom portföljinvesteringar ligger på stabila 15 procent. Det bidrar till att vi kan leverera en vinst per aktie om 6,26 kronor och att vi tar ytterligare steg mot att nå våra 2020-mål. Under kvartalet har vi också stärkt vår position i södra Europa genom att etablera ett långsiktigt strategiskt partnerskap med grekiska Piraeus Bank. Det betyder att vi nu har säkrat en ledande ställning på alla nyckelmarknader i Europa. Som en del av vår målsättning om att löpande förbättra och optimera vår verksamhet har vi identifierat ytterligare effektiviseringsmöjligheter om 60 miljoner euro med påverkan på vårt nettoresultat 2020. Effektiviseringsprogrammet kommer bland annat att innefatta en full integrering av vårt förvärv av spanska Solvia och noggranna prioriteringar av större projekt inom till exempel IT, för att säkerställa att vi fullt ut drar nytta av vår storlek och skalfördelar. Detta lägger grunden för ett ännu mer konkurrenskraftigt och effektivt Intrum bortom 2020. För ytterligare information, vänligen kontakta: Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations + 46 8 546 102 02 Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovan kontaktpersoners försorg, den 18 juli 2019 kl. 07.00 CET. Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/intrum/r/delarsrapport-april-juni-2019,c2865429 https://mb.cision.com/Main/8612/2865429/1079186.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.