Nyheter m m

Cision

Sagax AB B15 min. fördröjning

Förändring-1.98% Senast89,20 SEK
Köp Sälj Läs mer

Sagax AB A15 min. fördröjning

Förändring-1.55% Senast95,50 SEK
Köp Sälj Läs mer

Sagax AB pref15 min. fördröjning

Förändring-1.07% Senast37,10 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Sagax: SAGAX INVESTERAR 339 MILJONER KRONOR I NEDERLÄNDERNA OCH GENOMFÖR BYTESAFFÄR I PARIS

12:10 Sagax har avtalat om förvärv av fem fastigheter i Nederländerna. Investeringen uppgår till motsvarande 339 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar 23 500 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av lager och lätt industri. Fastigheterna är fullt uthyrda och det årliga hyresvärdet motsvarar 24,7 miljoner kronor. Den återstående löptiden uppgår till 8,6 år. Tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2019. Sagax har även överenskommit om en bytesaffär i Paris genom vilken Sagax avyttrar en fastighet för motsvarande 68 miljoner kronor och förvärvar en fastighet för motsvarande 41 miljoner kronor. Fastigheten som avyttras är vakant och omfattar 13 500 kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheten som förvärvas omfattar 2 700 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrd. Hyresvärdet uppgår till motsvarande 3,2 miljoner kronor. Båda transaktionerna beräknas tillträdas under det tredje kvartalet 2019. Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner rätt att förköpa fastigheter som säljs. Detta gäller ovan beskriven transaktion. Erforderligt tillstånd beräknas erhållas inom två månader. För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540. Om AB Sagax AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919 000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/sagax/r/sagax-investerar-339-miljoner-kronor-i-nederlanderna-och-genomfor-bytesaffar-i-paris,c2824523 https://mb.cision.com/Main/414/2824523/1051359.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.