Nyheter m m

Cision

TopRight Nordic15 min. fördröjning

Förändring13.46% Senast3,54 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

TopRight Nordic AB: TopRights nyemission fulltecknad

11:00 TopRight Nordic ABs (publ) (TopRight Nordic eller Bolaget) nyemission, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, är fulltecknad och TopRight Nordic tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 3 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 Mkr. Teckningsperioden avslutades den 21 maj 2019. Företrädesemissionen omfattade 1 220 391 aktier och totalt har 616 877 aktier, motsvarande cirka 50,5 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 603 514 aktier tilldelats för teckning utan företrädesrätt vilket motsvarar 49,5 procent. Nyemissionen tecknades totalt till cirka 103 procent av erbjudandet. Före emissionerna i TopRight fanns det det 12 267 861 aktier i bolaget. Den avslutade föregående riktade emissionen tillför 3 535 000 aktier och denna företrädesemmission tillför 1 220 391 aktier. Totalt kommer det efter registrering finnas 17 023 252 aktier i bolaget. Inga emissionsgarantier upphandlades inför denna emission. Jag vill ödmjukt tacka samtliga som tecknade i företrädesemissionen, nya som gamla aktieägare. Vi har genom denna kapitalanskaffning skapat en starkare finansiell ställning i bolaget när vi nu tar oss in i nästa kapitel, kommenterar VD Anders Myrbäck. För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019, kl. 11.00 CET TopRight Nordic TopRight Nordic arbetar med Pro-AV lösningar, modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen. TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/topright-nordic-ab/r/toprights-nyemission-fulltecknad,c2823378 https://mb.cision.com/Main/16227/2823378/1050556.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.