Nyheter m m

Cision

SpectraCure AB15 min. fördröjning

Förändring4.91% Senast26,70 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

SpectraCure: Preliminära resultat från SpectraCures prostatabehandlingar

10:59 Preliminära resultat har rapporterats från de senaste patientbehandlingarna i SpectraCures kliniska studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer vid University College London Hospital. Liksom för de patienter som tidigare behandlats med hög läkemedelsdos syns en mycket tydlig behandlingseffekt på magnetkamerabilder (MR) i behandlingsområdet, vilket indikerar destruktion av cancertumören. Hos de patienter där det hunnits göras uppföljning av PSA-värden syns mycket tydlig sänkning av PSA efter behandlingen, med sänkningar i intervallet 50-73 %. Det är mycket glädjande att vi får fortsatt goda resultat, säger SpectraCures tekniska chef, Johannes Swartling. Vi är också glada för det goda samarbetet med teamet i London och ser fram emot fortsättningen av studien. Syftet med SpectraCures fas 2-studie är att, med ett större statistiskt underlag än i fas 1-studien, visa att metoden är säker att använda och att den har klinisk effekt. Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 10:59. För ytterligare information kontakta: SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90 Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46(0) 8 503 000 50 SpectraCure i korthet SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/spectracure/r/preliminara-resultat-fran-spectracures-prostatabehandlingar,c2823444 https://mb.cision.com/Main/12618/2823444/1050575.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.