Nyheter m m

Cision

Catena AB15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Catena: Helén Lindskog ny Affärscontroller på Catena

08:00 Helén Lindskog är ny Affärscontroller på Catena, en strategiskt viktig roll med fokus på lönsamhetsanalys, värdering och investeringsuppföljning. 2019-05-23 kl. 8:00 Helén har en bakgrund inom banksektorn, senast i en tjänst som Kundanalytiker inom Swedbank där noterade fastighetskoncerner har varit hennes huvudsakliga inriktning. Rollen som Affärscontroller på Catena är strategiskt viktig för verksamheten både ur ett affärsperspektiv och finansiellt. - I samband med de affärsbeslut vi fattar kan Helén med sin gedigna kompetens bidra med värdefullt stöd till såväl Catenas ledning som våra olika regioner, säger Catenas VD Benny Thögersen. Helén efterträder Jörgen Eriksson som sedan en tid tillbaka är Catenas Regionchef i Malmö. För ytterligare information, vänligen kontakta: Benny Thögersen, VD Tel. 0706-60 83 50 benny.thogersen@catenafastigheter.se Sofie Bennsten, Koncerncontroller, HR Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 075,7 Mkr per den 31 mars 2019. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/catena/r/helen-lindskog-ny-affarscontroller-pa-catena,c2822626 https://mb.cision.com/Main/191/2822626/1049998.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.