Nyheter m m

Cision

SSM Holding AB15 min. fördröjning

Förändring2.64% Senast9,34 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

SSM: Dom i tvist mellan Brf West Side Solna och bostadsköpare

14:15 I dag meddelade Stockholms tingsrätt dom i en tvist mellan Brf West Side Solna och ett par som tecknat förhandsavtal för bostadsköp. Rätten ogillade köparnas talan och dömde till Brf West Side Solnas fördel. Köparna hade yrkat att tingsrätten skulle förplikta bostadsrättsföreningen att återbetala parets tidigare erlagda förskott om 25 000 kronor med viss ränta. Köparna påstod i målet att förhandsavtalet var ogiltigt på grund av formfel och att de dessutom haft rätt att häva och säga upp avtalet. Köparna yrkade även ersättning för sina rättegångskostnader. Tingsrätten bekräftade i domen Brf West Side Solnas bedömning att förhandsavtalet var giltigt och att såväl hävningen som uppsägningen var ogrundade. Domen slår även fast att Brf West Side Solna har rätt till skadestånd på grund av parets vägran att teckna upplåtelseavtal och ålade paret att betala rättegångskostnader i målet. Inflyttning i Brf West Side Solna är beräknad att påbörjas under tredje kvartalet 2019. För mer information, vänligen kontakta: Ann-Charlotte Johansson Kommunikations- och IR-chef Telefon: +46 (0)761-65 17 71 E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se Twitter: @AnnCharlotteSSM Om SSM Holding AB (publ) SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av mars 2019 fanns 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/ssm/r/dom-i-tvist-mellan-brf-west-side-solna-och-bostadskopare,c2820606 https://mb.cision.com/Main/11507/2820606/1049245.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.