Nyheter m m

Cision

Alligator Bioscience AB15 min. fördröjning

Förändring-1.96% Senast25,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Alligator Bioscience: Analysguiden: Lovande rön till ytan

11:02 Partnern Janssen har visat efterlängtade framsteg för ADC-1013. Inom klassen har starka effektresultat påvisats inom bukspott-körtelcancer, vilket pekar på intressanta möjligheter för projektet. Ökad klinisk aktivitet kan generera ett värdedrivande nyhetsflöde. Som Alligator tidigare har flaggat för kommer samarbetspartnern Janssen att presentera fas I-resultat för ADC-1013 på cancerkonferensen ASCO i månadsskiftet maj/juni. Ett abstract med en sammanfattning har redan släppts där lovande säkerhetsdata och tecken på effekt rapporteras. Vi bedömer att det talar för att Janssen kommer att fortsätta utveckla projektet. Tanken är att ADC-1013 i vidare klinisk utveckling ska ingå i en kombination med andra cancerbehandlingar, hur kombinationsregimen kommer att se ut har ännu inte offentliggjorts. Tidigare i vår har konkurrenten Apexigen presenterat klart lovande resultat från en tidig studie i bukspottkörtelcancer. Då Apexigens projekt och ADC-1013 i mycket påminner om varandra bådar resultaten gott även för Alligator, enligt vår bedömning. Det har länge varit tyst från Janssen om ADC-1013 och de positiva fas I-resultaten är därför ett viktigt och klargörande besked att utvecklingen går framåt. Vi ser att det stärker förutsättningarna för ytterligare milstolpsersättningar från Janssen på något års sikt. Alligator har även nyligen inlett kliniska studier med det lovande ATOR-1015-projektet, som syftar till att utveckla en mer tumörriktad version av CTLA-4-hämmare, vilket är ett av de mest etablerade koncepten inom immunonkologi i dagsläget. Vi ser goda förutsättningar för ytterligare kliniska framsteg i dessa två flaggskeppsprojekt de närmaste tolv månaderna och därmed en bra möjlighet till tydlig uppvärdering av Alligator. Ytterligare ett intressant projekt, ATOR-1017, närmar sig planenligt klinisk fas med målsättningen att en fas I-studie ska inledas mot slutet av innevarande år. Vi höjer det riskjusterade motiverade värdet en aning till 32,7 kr per aktie (32,4) till följd av framsteg i projektportföljen och en starkare dollar. Vi bedömer att de rapporterade framstegen från Janssen innebär att balansen mellan potential och risk har förbättrats. Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-alligator-lovande-ron-till-ytan). Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden). ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/alligator-bioscience/r/analysguiden--lovande-ron-till-ytan,c2820395 © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.