Nyheter m m

Cision

New Wave Group AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring-1.07% Senast64,90 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

New Wave Group: ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 NEW WAVE GROUP AB

08:30 New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2018 på www.nwg.se. Den tryckta versionen av Årsredovisningen och Hållbarhetsredovisningen kan beställas via telefon +46 (0)31-712 89 00 eller via email info@nwg.se. Göteborg, 18 April 2019 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: VD Torsten Jansson Telefon: +46 31-712 89 01 E-post: torsten.jansson@nwg.se Ekonomi- och finanschef Lars Jönsson Telefon: +46 31-712 89 12 E-post: lars.jonsson@nwg.se Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 kl 08:30. Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/new-wave-group/r/arsredovisning-och-hallbarhetsredovisning-2018-new-wave-group-ab,c2791760 https://mb.cision.com/Main/932/2791760/1028119.pdf https://mb.cision.com/Public/932/2791760/9937de61fe30ab8b.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.