Nyheter m m

Cision

Catena AB15 min. fördröjning

Förändring0.79% Senast256,50 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Catena: Inbjudan till webbsändning i samband med Catenas rapporter

08:00 2019-04-12 kl. 08:00 Catena AB (publ) - noterade på Stockholm Nasdaq - bjuder in till webbsändningar i samband med rapporter. Aktieägare, analytiker och andra intresserade är välkomna att delta. Presentationerna, som hålls på engelska, följs via webb eller telefon och kommer att finnas tillgängliga tillsammans med tillhörande material på Catenas webbsida. Klockan 09.30 den 26 april sker webbsändning för delårsrapporten januari-mars 2019, som offentliggörs klockan 14.45 den 25 april. Rapporten presenteras av VD Benny Thögersen och CFO Peter Andersson. Efter presentationen ges deltagare möjlighet att ställa frågor till bolagets VD och CFO. Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q1-2019 Telefonkonferens: Sverige: +46851999383, UK: +443333009270, US: +18446251570 För ytterligare information, vänligen kontakta David Silvesjö, IR/Finanscontroller Tel. 0730-70 22 22 david.silvesjo@catenafastigheter.se Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 721,1 Mkr per 31 december 2018. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/catena/r/inbjudan-till-webbsandning-i-samband-med-catenas-rapporter,c2787089 https://mb.cision.com/Main/191/2787089/1024506.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.