Nyheter m m

Cision

Heba Fastighets AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring0.35% Senast142,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

HEBA: Bokslutskommuniké 2018 HEBA Fastighets AB (publ)

11:20 HEBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 22,4% och fortsätter att växa. Under året har 155 ungdomsbostäder färdigställts i Tullinge och ytterligare 279 lägenheter är i nyproduktion. Hyresintäkterna uppgick till 380,5 (334,8) Mkr. Driftsöverskottet uppgick till 250,2 (214,8) Mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 168,4 (137,5) Mkr. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 557,2 (319,3) Mkr och på räntederivat till -1,2 (14,3) Mkr, varav -46,0 (0) Mkr utgör realiserad värdeförändring på räntederivat. Årets resultat uppgick till 653,6 (367,9) Mkr, vilket motsvarar 15,83 (8,91) kr per aktie. Det egna kapitalet var 4 872,5 (4 293,2) Mkr motsvarande en soliditet om 50,1 (48,8) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 170,1 (172,5) Mkr. Substansvärdet uppgick till 147,8 (132,7) kr per aktie. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 (1,80) kr per aktie. - HEBA:s mål är att skapa aktieägarvärde genom att växa i Stockholmsområdet med god lönsamhet. Våra investeringar börjar nu ge effekt år efter år, genom ökade hyresintäkter och förbättrad lönsamhet, säger Patrik Emanuelsson, vd HEBA Fastighets AB. - Vi ser en positiv resultatutveckling även kommande år. HEBA:s förvaltningsorganisation är mycket effektiv, med stabila och fina nyckeltal i driften. Med starka finanser, pågående projektportfölj och en marknad som söker köpare av nyproducerade hyresbostäder och samhällsfastigheter ser jag med spänning fram emot HEBA:s utveckling under 2019, tillägger han. I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké. Stockholm den 14 februari 2019 HEBA Fastighets AB (publ) Frågor besvaras av vd Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50 www.hebafast.se Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019, kl 11.20. ----------------------------------------------------------- http://news.cision.com/se/heba/r/bokslutskommunike-2018-heba-fastighets-ab--publ-,c2741038 https://mb.cision.com/Main/1260/2741038/991260.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.