Nyheter m m

Cision

STORA ENSO OYJ15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 USD
Köp Sälj Läs mer

Stora Enso Oyj ser. A15 min. fördröjning

Förändring1.91% Senast133,50 SEK
Köp Sälj Läs mer

Stora Enso Oyj A15 min. fördröjning

Förändring0.80% Senast12,65 EUR
Köp Sälj Läs mer

Stora Enso Oyj ser. R15 min. fördröjning

Förändring1.82% Senast123,10 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Stora Enso Oyj: Stora Ensos årsredovisning 2018 publicerad

08:30 STORA ENSO OYJ BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-02-14 kl. 9.30 EET Stora Ensos årsredovisning för 2018 är publicerad på storaenso.com/annualreport2018 (http://www.annual-report.storaenso.com/2018). Årsredovisningen består av fyra delar: Strategy, Sustainability, Financials och Governance. Strategy (tillgänglig på engelska) beskriver hur vårt transformationsarbete fortskrider och hur vi som ett bolag inom förnybara material skapar värde, med viktiga händelser från samtliga divisioner. Sustainability (tillgänglig på engelska) belyser Stora Ensos sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsarbete. Financials (tillgänglig på engelska) består av bokslutet och styrelsens förvaltningsberättelse, ett avsnitt om Stora Enso på kapitalmarknaden och information om Stora Enso som skattebetalare. Stora Ensos icke-finansiella information i enlighet med den finska bokföringslagen redovisas i styrelsens förvaltningsberättelse. En svensk översättning av bokslutet och styrelsens förvaltningsberättelse kan laddas ned på storaenso.com/annualreport2018 (http://www.annual-report.storaenso.com/2018). Governance (Bolagsstyrningsrapport) omfattar Stora Ensos policy, praxis och åtgärder rörande bolagsstyrning, samt redogörelse för ersättningar under 2018. För ytterligare information, v g kontakta: Carl Norell, SVP, Press Sverige, tel. +46 722 410 349 För investerarförfrågningar: Ulla Paajanen, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767 Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com (http://www.storaenso.com/investors) STORA ENSO OYJ För ytterligare information, v g kontakta: Carl Norell SVP, Press Sverige tel. +46 722 410 349 För investerarförfrågningar: Ulla Paajanen SVP, Investor Relations tel. +358 40 763 8767 ----------------------------------------------------------- http://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-ensos-arsredovisning-2018-publicerad,c2740941 https://mb.cision.com/Public/13589/2740941/a8ed3f3cb73be414.pdf https://mb.cision.com/Public/13589/2740941/86a8a2127825e076.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.