Nyheter m m

Cision

SAAB AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring5.99% Senast341,70 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Saab: Extra bolagsstämma i Saab hölls den 16 november 2018 i Stockholm

13:03 Saab höll extra bolagsstämma den 16 november, på Norra Latin i Stockholm. Vid stämman beslutades att ge bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen och ska som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 6 miljarder kronor (före transaktionskostnader). Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. ----------------------------------------------------------- http://news.cision.com/se/saab/r/extra-bolagsstamma-i-saab-holls-den-16-november-2018-i-stockholm,c2674455 http://mb.cision.com/Main/183/2674455/946160.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.