Nyheter m m

Cision

ICA Gruppen AB15 min. fördröjning

Förändring-1.73% Senast294,60 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

ICA Gruppen AB: Godkännandeprocess för avyttringen av 17 butiker i Litauen påbörjad

11:00 Pressmeddelande Solna, 7 mars 2018 I oktober 2017 beslutade litauiska konkurrensmyndigheten att godkänna Rimi Litauens förvärv av UAB Palink under förutsättning att 17 utpekade butiker avyttrades innan transaktionen kan slutföras. Rimi och UAB Palink har nu tecknat avyttringsavtal för dessa 17 butiker, men innan affärerna kan slutföras måste köparna utvärderas av en utsedd förtroendeman och godkännas av konkurrensmyndigheten. Efter att köparna är godkända bedömer ICA Gruppen att förvärvet av UAB Palink kan slutföras under andra kvartalet 2018. UAB Palink äger och driver dagligvarukedjan IKI. För mer information ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52 ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se ----------------------------------------------------------- http://news.cision.com/se/ica-gruppen-ab/r/godkannandeprocess-for-avyttringen-av-17-butiker-i-litauen-paborjad,c2466602 http://mb.cision.com/Main/7955/2466602/801631.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.