Nyheter m m

Cision

Atrium Ljungberg AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring-2.37% Senast123,40 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Atrium Ljungberg AB: Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2017 finns tillgänglig på bolagets webbplats

08:30 Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig via bolagets webbplats, www.al.se. I slutet av vecka 12 kommer den tryckta versionen att distribueras till aktieägare som har önskat en tryckt version. Års- och hållbarhetsredovisningen kan även beställas genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@al.se. Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen från och med i slutet av mars. Nacka, 2018-03-07 Atrium Ljungberg AB (publ) För mer information kontakta: Martin Lindqvist, cfo. Tel: 0709-27 60 09 martin.lindqvist@al.se Mari Edberg, kommunikationschef. Tel: 0730-31 88 42 mari.edberg@al.se Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl.08.30 CET. Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka tretton miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se ----------------------------------------------------------- http://news.cision.com/se/atrium-ljungberg-ab/r/atrium-ljungbergs-arsredovisning-och-hallbarhetsredovisning-for-2017-finns-tillganglig-pa-bolagets-w,c2466370 http://mb.cision.com/Main/1145/2466370/801639.pdf http://mb.cision.com/Public/1145/2466370/93aa38ce55fb25f2.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.