Nyheter m m

Cision

Attendo AB15 min. fördröjning

Förändring-1.01% Senast78,25 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Attendo: Attendo kommer att utvärdera strategiska alternativ för den finska sjukvårdsverksamheten

08:00 Attendos styrelse har initierat en process för att utvärdera strategiska alternativ för bolagets sjukvårdsverksamhet och tandvård i Finland, i vilket en eventuell avyttring ingår. Attendos strategi är att fokusera på att utveckla verksamhet i egen regi. Under de senaste tio åren har Attendo vuxit snabbt i egen regi inom äldreomsorg och inom andra former av social omsorg, både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Förutom omsorgsverksamhet erbjuder Attendo hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Attendos sjukvårdsverksamhet omfattar primärvård, specialistvård och tandläkare och hade intäkter på 234 MEUR under 2017. Attendos sjukvårdsverksamhet är mycket väl positionerad för att dra nytta av ökat fokus på valfrihet som kommer att introduceras på den finska sjukvårdsvårdsmarknaden. Utvärderingen av olika strategiska alternativ kommer att genomföras under första halvåret 2018 och inkluderar en potentiell avyttring av sjukvårds- och tandvårdsverksamheten. Attendo har engagerat Danske Bank som finansiell rådgivare för att bistå i utvärderingen. Attendo AB (publ) För mer information, vänligen kontakta: Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo Telefon: +46 705 09 77 61 E-post: andreas.koch@attendo.com Denna information är sådan information som Attendo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018 kl.08.00 CET. _____________________________________________________________________________ Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com ----------------------------------------------------------- http://news.cision.com/se/attendo/r/attendo-kommer-att-utvardera-strategiska-alternativ-for-den-finska-sjukvardsverksamheten,c2464255 http://mb.cision.com/Main/13398/2464255/800462.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.