Nyheter m m

beQuoted

Papilly AB15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Papilly: PAPILLY INGÅR AVTAL MED ETT AV SVERIGES STÖRSTA UNIVERSITET

14:20 PAPILLY INGÅR AVTAL MED ETT AV SVERIGES STÖRSTA UNIVERSITET Papilly har ingått ett avtal med ett av Sveriges största universitet innehållande leverans av Papillys digitala program för förebyggande stresshantering och stressrelaterad psykisk ohälsa. Avtalet är ett resultat av en längre dialog mellan Papilly, en av bolagets samarbetspartners Ninfea AB och lärosätet. Leverans kommer ske under första och andra kvartalet 2020 och skall nyttjas av en grupp medarbetare på universitetet. Avtalsvärdet är 178 000 kronor. Vi är oerhört glada och ödmjuka inför förtroendet vi har fått att leverera och implementera vårt digitala antistress-program hos ett av Sveriges största lärosäten. Avtalet är det första som Papilly slutit med ett högskoleämbete och Papilly når därmed ett nytt och spännande marknadssegment. säger Sverker Littorin tf. VD och styrelseordförande i Papilly. Stressrelaterad psykisk ohälsa är en av vår tids största folksjukdomar och är idag en av de vanligaste orsakerna till att människor sjukskrivs. Sjukfrånvaron till följd av stress har de senaste två åren ökat med drygt 70%. 2019-10-10 För ytterligare information: Sverker Littorin, Styrelseordförande Tel: 070-875 53 09 E-post: sverker.littorin@momentor.se mailto:sverker.littorin@momentor.se Kontaktinformation Certified Adviser Eminova Fondkommission AB Tel: 08-684 211 00 E-post: info@eminova.se mailto:info@eminova.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted Papilly Pressrelease 2019-10-10.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=27228 Papilly Stockholm. Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2019 klockan 14:20 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK. © BEQ

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.