Nyheter m m

beQuoted

Fram Skandinavien AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring-4.29% Senast58,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Fram: FRAM SKANDINAVIEN AB INGÅR AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA BRÖLLOPSPLATTFORMEN MARRY.VN I VIETNAM

08:00 FRAM SKANDINAVIEN AB INGÅR AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA BRÖLLOPSPLATTFORMEN MARRY.VN I VIETNAM Fram Skandinavien AB (Fram) har idag, slutit avtal om att förvärva bröllopsplattformen Marry.vn samt tillhörande varumärken, rättigheter och användarbas* från Hello Bac Si Company Limited. Siten blir en del av det bröllops-venture som Fram offentliggjort tidigare i år i Vietnam. Köpeskillingen uppgår till 870 000 000 VND (ca. 360 TSEK) och betalas kontant vid övertagandet. Det här är en fin digital tillgång att få överta då det ger oss ett försprång i uppbyggnaden av detta venture då vi får tillgång till existerande trafik och ett etablerat varumärke i marknaden., säger Max Bergman, VD för Fram^. * Tillgångarna förvärvas via ett lokalt vietnamesiskt bolag som nyligen startats för detta syfte. Aktieöverlåtelsen av detta bolag till Fram har undertecknats idag. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2019 kl. 08:00 CET. Stockholm den 16 september 2019 För ytterligare information, vänligen kontakta Max Bergman, VD Telefon: +84 70 724 6216 E-post: max.bergman@wearefram.com mailto:max.bergman@wearefram.com Niklas Berglund, CFO & Investor Relations-ansvarig Telefon: +46 72 509 31 17 E-post: niklas.berglund@wearefram.com mailto:niklas.berglund@wearefram.com Certified Adviser Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se mailto:ca@mangold.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted Fram Pressrelease 2019-09-16.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=27067 Kort om Fram^ Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt. © BEQ

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.