Nyheter m m

beQuoted

Wise Group AB15 min. fördröjning

Förändring-1.83% Senast37,60 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Wise Group: Wise Group AB (publ) tillsätter ny styrelse i Brilliant Future AB och initierar en kapitalanskaffningsprocess i dotterbolaget

16:00 WISE GROUP AB (PUBL) TILLSÄTTER NY STYRELSE I BRILLIANT FUTURE AB OCH INITIERAR EN KAPITALANSKAFFNINGSPROCESS I DOTTERBOLAGET Styrelsen för Wise Group AB (Wise Group) har som ett resultat av den tidigare meddelade strategiska översynen av dotterbolaget Brilliant Future AB (Brilliant Future) beslutat att tillsätta en ny styrelse i Brilliant Future och att initiera en kapitalanskaffningsprocess i bolaget. Besluten har fattats för att säkerställa en fortsatt snabb utveckling av Brilliant Futures kunderbjudande och marknadsexpansion med målsättningen att inom ett par år bli ett av Europas ledande bolag inom kund- och medarbetarundersökningar. Den nya styrelsen kommer att utgöras av Tobias Thalbäck (CEO SolidSport, tidigare CEO Netigate), Fredrik Johnsson (CEO The Talent Company, tidigare Head of Global Talent Acquisition Spotify) och Erik Mitteregger (styrelseordförande i Wise Group) med Erik Mitteregger som ordförande. Processen med kapitalanskaffning skall påbörjas under hösten och beräknas slutföras senast i början av år 2020. Wise Group har i detta arbete anlitat Beringer Finance som rådgivare. Stockholm 2019-08-22 För ytterligare information kontakta: Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 706 00 44 84, e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se mailto:erik.mitteregger@wisegroup.se Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 16:00 CEST. Följande dokument kan hämtas från beQuoted Wise Group Pressrelease 2019-08-22.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26855 Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se http://www.wisegroup.se © BEQ

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.