Nyheter m m

beQuoted

Awardit AB15 min. fördröjning

Förändring4.55% Senast87,40 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Awardit: Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2019

08:30 DELÅRSRAPPORT AWARDIT AB (PUBL) FÖR JANUARI - MARS 2019 Januari - mars 2019 Omsttningen uppgick till 55,6 mkr (13,3 mkr jan - mars 2018) Rrelseresultatet EBIT uppgick till -0,6 (2,8) mkr Rrelsemarginalen EBIT uppgick till -1,1 (21,1) procent Rrelseresultatet EBITA uppgick till 5,4 (3,5) mkr Rrelsemarginalen EBITA uppgick till 9,8 (26,2) procent Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,32 (0,31) kr Viktiga händelser under och efter perioden Efter rsbokslut i Crossroads och genomfrd revision har konstaterats att resultatprognosen har vertrffats och att tillggskpeskilling p 15 mkr drmed skall betalas. Tillggskpeskillingen lnefinansieras och kommer att betalas under maj. Under Q1 har omorganisationen av koncernen slutfrts. Som flest var 52 personer anstllda och nu r vi nere p 40 personer. Dotterbolagschefer har avskaffats och koncernen r nu uppdelad i tre affrsomrden med en frsljningschef fr varje. Affrssystemsbyte har genomfrts och alla bolag har en gemensam ekonomiavdelning i Gteborg. Moderbolagets fakturering under april var mycket stark med en uppgng p ca 40 procent jmfrt med april frra ret. I en kommentar till perioden säger VD Niklas Lundqvist: Vi är mycket nöjda med att ha presterat en ökning av EBITA med 54 procent jämfört med förra året. Vi har på kort tid genomfört en omfattande omorganisation av hela koncernen och tagit tillvara på såväl affärsmässiga som strukturella synergier vilket förväntas börja få genomslag på resultatet från och med halvårsskiftet 2019 samt fullt ut under Q4. Den underliggande organiska tillväxten är god och prospektlistan har aldrig varit starkare. Vi finner att vårt nya kompletta erbjudande tas emot mycket väl på marknaden. Vi ska fortsätta vår lönsamma organiskt tillväxt och har ambitionen att krydda detta med ytterligare förvärv. Möjligheterna är många och självförtroendet i företaget är på topp! 20 maj 2019 För ytterligare information, kontakta: Niklas Lundqvist, VD Mobil 0704-82 20 74 Epost niklas.lundqvist@awardit.se mailto:niklas.lundqvist@awardit.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted Awardit Pressrelease 2019-05-20.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26213 Awardit Delarsrapport Q1 2019.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26214 Om Awardit Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions- program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se http://www.rewardit.se ), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se http://www.sponsorhuset.se ), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se http://www.motivationservice.se ) och poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se http://www.crossroads.se ). Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se mailto:info@aqurat.se eller 08-684 05 800. Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019 kl 0830. © BEQ

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.