Nyheter m m

beQuoted

Wise Group AB15 min. fördröjning

Förändring2.30% Senast48,90 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Wise Group: Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

08:30 WISE GROUP AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2019 Finansiell utveckling januari - mars 2019 Omsttningen kade under perioden med 7 procent till 244,1 Mkr jmfrt med 227,5 Mkr motsvarande period fregende r. EBITDA uppgick till 4,6 Mkr jmfrt med 13,8 Mkr motsvarande period fregende r. Rrelseresultatet uppgick till -4,8 Mkr jmfrt med 10,5 Mkr motsvarande period fregende r. Resultatet fre skatt uppgick till -5,3 Mkr jmfrt med 10,5 Mkr motsvarande period fregende r. Periodens resultat uppgick till -4,3 Mkr jmfrt med 8,0 Mkr motsvarande period fregende r. Resultat per aktie fre utspdning uppgick till -0,58 kr (1,08 kr). Resultat per aktie efter utspdning uppgick till -0,56 kr (1,05 kr). Kassaflde frn den lpande verksamheten uppgick till 1,0 Mkr (3,1 Mkr). Viktiga händelser under första kvartalet Lars Gundersen utsgs till ny tillfrordnad vd fr dotterbolaget Brilliant Future AB och tilltrdde den 1 februari 2019 och intrdde d i Wise Groups ledningsgrupp. Styrelsen freslr en utdelning till aktiegarna om maximalt 25,9 Mkr (22,2 Mkr) motsvarande 3,50 kr (3,00 kr) per aktie. Avstmningsdag fr utdelning fresls till den 17 maj 2019. Viktiga händelser efter kvartalets slut Wise Group meddelade preliminrt resultat fr frsta kvartalet samt informerade om en omstrukturering i dotterbolaget Edge HR AB och en strategisk versyn avseende dotterbolaget Brilliant Future AB. Omstruktureringen i Edge HR innebr att kvartalet belastas med kostnader av engngskaraktr om 6,0 Mkr. 2019-05-15 För ytterligare information, kontakta: Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 706 00 44 84 e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se mailto:erik.mitteregger@wisegroup.se Ingrid Höög, vd Wise Group AB (publ) Tel: +46 765 25 90 05 e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se mailto:ingrid.hoog@wisegroup.se Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 08:30 CEST. Följande dokument kan hämtas från beQuoted Wise Group Pressrelease 2019-05-15.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26150 Wise Group Delarsrapport Q1 2019.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26151 Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se http://www.wisegroup.se © BEQ
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.