Nyheter m m

beQuoted

MaxFastigheter i Sverige AB15 min. fördröjning

Förändring2.05% Senast29,80 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

MaxFASTIGHETER: Årsredovisning för 2018 har offentliggjorts för MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

14:15 ÅRSREDOVISNING FÖR 2018 HAR OFFENTLIGGJORTS FÖR MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) MaxFASTIGHETER i Sverige ABs (publ) årsredovisning för 2018 finns från och med idag publicerad på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se http://www.maxfastigheter.se . http://www.maxfastigheter.se. Tryckt version kommer att sändas till de aktieägare och intressenter som anmäler sig på info@maxfastigheter.se mailto:info@maxfastigheter.se och uppger sitt namn och adress. Eskilstuna 11 april 2019 MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Karlsson, VD, tel: 070-618 24 61 Magnus Fält, vVD och fastighetschef, tel: 070-618 24 60 Gunilla Arbell Östvik, CFO, tel: 070-618 24 19 Följande dokument kan hämtas från beQuoted MaxFASTIGHETER Pressrelease 2019-04-11.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25736 MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är ett kassaflödesdrivet bolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50% av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se © BEQ
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.