Nyheter m m

beQuoted

Real Holding i Sverige B15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Real Holding: Avslutande av den ajournerade bolagsstämman 2019-03-15

10:41 AVSLUTANDE AV DEN AJOURNERADE BOLAGSSTÄMMAN 2019-03-15 Styrelsens förslag dras tillbaka Den extra bolagstämman, som inleddes 2019-03-15 ajournerades för att fortsätta senast 2019-03-29, har i dag avslutats. Styrelsen föreslog vid stämman att ny bolagsordning skulle antas för att bland annat möjliggöra beslut om företrädesemission. En grupp aktieägare med tillräcklig majoritet avsåg att rösta ner förslaget vartefter stämman ajournerades. Då de efterföljande diskussionerna inte lett till att förslaget om ny bolagsordning kommer röstas igenom har styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt förslag om ny bolagsordning. Därmed kan bolagsstämman anses avslutad. Nytt förslag Styrelsen meddelar att ett alternativt förslag just nu arbetas fram och att det förslaget kommer att kunna presenteras inom en vecka. Denna information är sådan information som Real holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 kl. 10:41 CET. Stockholm den 22 mars 2019 Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) Bengt Engström, styrelsens ordförande Telefon +46 72 500 9444 E-post: bengtengstrom35@gmail.com mailto:bengtengstrom35@gmail.com Michael Derk, styrelseledamot Telefon +46 73 387 1802 E-post: michael@derk.se mailto:michael@derk.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted Real Holding Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25552 Om Real Holding i Sverige AB (publ) Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B. © BEQ
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.