Utmanarna

Verdi NTNU

Verdi NTNU satser på grundige analyser

Vår portefølje skal være en investeringsportefølje som skal bestå av aksjer i selskaper valgt ut på bakgrunn av analyse av egenkapitalen og fundamentale forhold. Vi vil forsøke å knytte utfordrerporteføljen opp mot analysearbeidet vi gjør gjennom vår ordinære virksomhet. Dette kan være å benytte analyser vi selv har utarbeidet eller å investere i aksjer vi har fulgt over lengre tid, og som vi nå mener er underpriset.

For å jevne ut risikoen vil vi søke å investere i flere aksjer og i selskaper i ulike bransjer. Tidshorisont for investeringene vil i utgangspunktet være på et halvt og oppover. Vår målsetning er å slå hovedindeksen. Porteføljen vil hovedsakelig bestå av aksjer, men vi vil også ha en andel i kontanter/renteplasseringer for at vi skal kunne være klare når de rette mulighetene dukker opp.

Om Verdi NTNU

Verdi NTNU er en studentforening for finansinteresserte studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Foreningen består av studenter fra alle årstrinn og fra forskjellige linjer ved NTNU. Aktivitetene består i ukentlig møteaktivitet med fokus på nyheter og finansteori, arrangering av foredrag med kjente finanspersonligheter og gruppebasert analyse av aksjer og andre investeringer. Verdi NTNU forvalter også et veldedighetsfond, hvor deler av overskuddet går til veldedighet.

Porteføljestrategi

Norske aksjer, veiledende fordeling vil være 80 / 20 mellom aksjer og obligasjoner/pengemarked.

Sterke sider

Vi gjør grundige analyser og vurderinger

Svake sider

For lite fokus på tidshorisonten

Motto

”Bull, bull, bull”
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.