Utmanarna

STØH Kapital

STØH Kapital

Det langsiktige perspektivet til STØH Kapital reflekteres i vår arbeidsmetode. Analysene startes med en gjennomgang av megatrender og komparative fortrinn for å plukke aktuelle investerings case. I vårt dypdykk ned i selskapets regnskap ser vi etter fornuftig finansiering og sterke fremtidige kontantstrømmer. Når tallene er knust gjør vi casebaserte DCF-analyser før vi foretar teknisk analyse i sammenheng med multipler for å fastsette inngangskurs.

Vi vil fokusere på andre selskaper enn resten av kobbelet slik at vi kan skille oss ut. Her vil det være aktuelt med både små selskaper og utenlandske selskaper. Vi bruker både kvantitativ, kvalitativ og teknisk analyse.

Om STØH Kapital

STØH Kapital er investeringsfondet ved Trondheim Økonomiske Høgskole som forvalter studentforeningens aksjekapital. I dag er utvalget sammensatt av 14 engasjerte studenter fra første til fjerde kull. STØH Kapital er en del av aksjeklubben TØH Invest som ble etablert på 1980-tallet.

Sterke og svake sider

Vår svakhet er at vi er for trege i avtrekkeren, mens vår styrke er at vi gjør grundige analyser og tør å se andre steder enn til Oslo Børs.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.